English
Meny

Frågor och svar

Beredskapslyftet

Frågor och svar om Beredskapslyftet

Hur går Beredskapslyftet till?

– I teorin ryms kunskap om infektionssjukdomar, patientsekretess, hygien och omvårdnadsmetoder. I den praktiska delen lärs det ut hur man ger information till patienter och anhöriga, rengör material och hjälper till med administrativa uppgifter.

Kommer alla praktiska övningar ske hos Sophiahemmet?

– I utbildningspaketet som nu tillgängliggörs kommer det dels finnas teoretiska delar men också beskrivet vilka praktiska moment som ska genomföras för att få godkänt. Där kommer nära dialog med de vårdarbetsgivare som är intresserade av denna temporära personal att bli viktig.

Vi har våra medarbetare i en annan stad än Stockholm, kan vi också söka?

– I dagsläget är det bara bolag med medarbetare i Stockholmsområdet som kan söka men vi arbetar på att skala upp utbildningen på fler platser i Sverige.

Vem är det som examinerar?

– Det handlar inte om en examinering utan att man behöver delta digitalt i de moment som kursen inbegriper. Sophiahemmet Högskola ansvarar för kvaliteten och säkrar att de som gått utbildningen klarar de moment som ingår. De blir då diplomerade. I slutändan är det arbetsgivarna i behov av arbetskraften som gör bedömningen om vilka individer som man temporärt vill anställa.

Vad betyder det att medarbetarna ska ha en lättare sjukvårdsutbildning?

Medarbetare ska ha kunskap inom följande områden för att sägas ha en lättare sjukvårdsutbildning:

  1. Grundläggande första-hjälpen kunskaper. Hjärt-och lungräddning (inkl hjärtstartare), lägga tryckförband etc
  2. Grundläggande kunskaper om våra vanligaste sjukdomar som t ex astma, diabetes etc.
  3. Grundläggande kunskaper i skydd mot smittspridning och inom hygien.

Hur anmäler jag mina medarbetare till Beredskapslyftet och hur många får jag anmäla?

– Mer information finns på www.novare.se/beredskapslyftet om hur man anmäler sig. Observera kravet på att de anställda ska ha en dokumenterad lättare sjukvårdsutbildning. Novare ansvarar för rekrytering och matchning.

Hur många kurser kommer ni göra?

– Uttagningar till kommande utbildningsstarter sker löpande.