English
Meny

Utbildningsplan

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp 3 år Grundnivå Helfart

Utbildningsplan

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Grundnivå

Programme syllabus

Degree Programme in Nursing, 180 higher education credits. First cycle

Programkod

VGSS3

Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet fr o m HT 2024

Fastställdes 2023-09-27, gäller fr o m HT2024

Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet fr o m HT 2022

Fastställd 2021-10-20, gäller fr o m HT 2022

VGSS2

Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet fr o m HT 2021

Fastställd 2021-01-27, gäller fr o m HT 2021

Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet fr o m VT 2021

Fastställd 2020-09-08, gäller fr o m VT 2021

Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet fr o m HT 2019

Fastställd 2019-02-27, gäller fr o m HT 2019

Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet fr o m VT 2019

Fastställd 2018-11-21, gäller fr o m VT 2019

Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet fr o m HT 2018

Fastställd 2018-05-23, gäller fr o m HT 2018

Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet fr o m VT 2018

Fastställd 2017-12-12, gäller fr o m VT 2018

Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet fr o m VT 2017

Fastställd 2016-12-13, gäller fr o m VT 2017