Meny

Utbildningsplan

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp 3 år Grundnivå Helfart

Utbildningsplan

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng. Grundnivå

Programme syllabus

Degree Programme in Nursing, 180 higher education credits. First cycle

Programkod

VGSS2

Fastställd 2019-02-27, gäller fr o m HT 2019

Pdf

Fastställd 2018-11-21, gäller fr o m VT 2019

Pdf

Fastställd 2018-08-22, gäller fr o m HT 2018

Pdf

Fastställd 2017-12-12, gäller fr o m VT 2018

Pdf

 Fastställd 2016-12-13, gäller fr o m VT 2017

Pdf

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen