Meny

Utbildningsplan

Barnmorskeprogrammet

Utbildningsplan

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng. Avancerad nivå

Programme syllabus

Study Programme in Midwifery, 90 higher education credits. Second cycle

Programkod

VABM2

Fastställd 2018-11-21, gäller fr o m HT 2019

Pdf

Fastställd 2018-05-23, gäller fr o m HT 2018

Pdf

Programkod

VABM1

Fastställd 2017-11-14, gäller fr o m VT 2018

Pdf

Fastställd 2017-06-13, gäller fr o m HT 2017

Pdf

Fastställd 2014-07-01, gäller fr o m HT 2014

Pdf

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen