Meny

Utbildningsplan

Barnmorskeprogrammet

Utbildningsplan

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng. Avancerad nivå

Programme syllabus

Study Programme in Midwifery, 90 higher education credits. Second cycle

Programkod

VABM3

Fastställd 2020-01-29, gäller fr o m HT 2020

Pdf

VABM2

Fastställd 2018-11-21, gäller fr o m HT 2019

Pdf

Fastställd 2018-05-23, gäller fr o m HT 2018

Pdf

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen