English
Meny

Utbildningsplan

Barnmorskeprogrammet

Utbildningsplan

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng. Avancerad nivå

Programme syllabus

Study Programme in Midwifery, 90 higher education credits. Second cycle

Programkod

VABM3

Utbildningsplan barnmorskeprogrammet fr o m HT 2022

Fastställd 2021-10-27, gäller fr o m HT 2022

Utbildningsplan barnmorskeprogrammet fr o m HT 2021

Fastställd 2021-01-27, gäller fr o m HT 2021

Utbildningsplan barnmorskeprogrammet fr o m HT 2020

Fastställd 2020-01-29, gäller fr o m HT 2020

VABM2

Utbildningsplan barnmorskeprogrammet fr o m HT 2019

Fastställd 2018-11-21, gäller fr o m HT 2019

Utbildningsplan barnmorskeprogrammet fr o m HT 2018

Fastställd 2018-05-23, gäller fr o m HT 2018