Meny

Kurser

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp 3 år Grundnivå Helfart

Termin 1

 • Omvårdnadsvetenskap, Baskurs, teori 10 hp
 • Medicinsk vetenskap, Baskurs, teori 15 hp
 • Introduktion till psykologi, livsåskådning och vetenskaplig metod, Baskurs, teori 5 hp

Termin 2

 • Personcentrerad omvårdnad, teori 11 hp
 • Behandling och omvårdnad vid somatiska sjukdomar I, (BOSS 1) teori 12 hp
 • Behandling och omvårdnad vid somatiska sjukdomar II, (BOSS II), teori, del 1 6 hp
 • Läkemedelsberäkning, nivå 1, teori 1 hp

Termin 3

 • Klinisk förberedande utbildning, 5 hp
 • Behandling och omvårdnad vid somatiska sjukdomar 1, VFU 7,5 hp
 • Behandling och omvårdnad vid somatiska sjukdomar 2, VFU 7,5 hp
 • Den äldre människan, teori/ VFU 6 hp
 • Läkemedelsberäkning, nivå 2, teori 1 hp
 • Behandling och omvårdnad vid somatiska sjukdomar II, teori, del 2, 3 hp

Termin 4

 • Psykiatrisk omvårdnad, teori/VFU 9 hp
 • Valbar teoretisk kurs, teori, 7,5 hp
 • Katastrofmedicin, teori 1,5 hp
 • Forskningsmetodik, teori 6 hp
 • Folkhälsa, teori 6 hp

Termin 5

 • Primärvård, VFU 7 hp
 • Palliativ vård VFU 7 hp
 • Självständigt arbete, teori 15 hp
 • Läkemedelsberäkning, nivå 3, teori 1 hp

Termin 6

 • Ledarskap och pedagogik, teori 10,5 hp
 • Komplexa sjukdomstillstånd, VFU, 9 hp
 • Omvårdnad vid akuta sjukdomstillstånd och sviktande vitala funktioner, teori 1,5 hp, VFU 9 hp