English
Meny

Kurser

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp 3 år Grundnivå Helfart

Kursplaner VGSS3

För dig som är intresserad av att läsa programmet kan du på den här sidan ta del av utbildningens kursplaner. Notera att kurslitteraturlistor kan revideras upp till 8 veckor innan kursstart och kursplaner upp till 8 veckor innan terminsstart. Kontrollera alltid aktuell kursplan och kurslitteraturlista i lärplattformen vid kursstart

Termin 1

1OMV2 Omvårdnadsvetenskapens teoretiska grund 7,5 hp

Kursplan

1MAF1 Människans anatomi och fysiologi 7,5 hp

Kursplan

1PRY2 Sjuksköterskan som professionell yrkesutövare 7,5 hp

Kursplan

1FOM2 Grundläggande farmakologi och omvårdnad  7,5 hp

Kursplan

Termin 2

2HS11 Människan i hälsa och sjukdom, del 1 7,5 hp

Kursplan

2HS21 Människan i hälsa och sjukdom, del 2  7,5 hp

Kursplan

2HS31 Människan i hälsa och sjukdom, del 3 7,5 hp

Kursplan

2HS41 Människan i hälsa och sjukdom, del 4, inriktning gerontologi och geriatrisk omvårdnad 7,5 hp

Kursplan

Termin 3

3VIL1 Verksamhetsintegrerat lärande 7,5 hp

Kursplan

3KL11 Klinisk omvårdnad 1 7,5 hp

Kursplan

3KL21 Klinisk omvårdnad 2 7,5 hp

Kursplan

3OMV2 Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom 7,5 hp

Kursplan

Termin 4

4PSY1 Psykiatrisk omvårdnad 7,5 hp

Kursplan

4GHN1 Global Health and Nursing 7,5 hp

Kursplan

4POH1 Prevention och hälsofrämjande omvårdnad 7,5 hp

Kursplan

4VET1 Vetenskaplig teori och metodologi 7,5 hp

Kursplan

Termin 5

5KOM1 Leva med komplexa livsbegränsande hälsotillstånd 15 hp

Kursplan

5KEX1 Examensarbete i omvårdnadsvetenskap 15 hp

Kursplan

Termin 6

6STH1 Sjuksköterskan som teamledare och handledare 9 hp

Kursplan

6VIT1 Omvårdnad vid tidskritiska sjukdomstillstånd och sviktande vitala funktioner 10,5 hp

Kursplan

6NVÅ1 Nära vård 10,5 hp

Kursplan