English
Meny

Kurser

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp 3 år Grundnivå Helfart

VGSS3 fr o m HT 2022

Notera att kursplaner och kurslitteraturlistor kan justeras upp till 8 veckor innan terminsstart. Kontrollera alltid aktuell kursplan och kurslitteraturlista i lärplattformen vid kursstart.

Termin 1

Omvårdnadsvetenskapens teoretiska grund 7,5 hp

Kursplan

Människans anatomi och fysiologi 7,5 hp

Kursplan

Sjuksköterskan som professionell yrkesutövare 7,5 hp

Kursplan

Grundläggande farmakologi och omvårdnad  7,5 hp

Kursplan

Termin 2

Människan i hälsa och sjukdom, del 1 7,5 hp

Kursplan

Människan i hälsa och sjukdom, del 2  7,5 hp

Kursplan

Människan i hälsa och sjukdom, del 3 7,5 hp

Kursplan

Människan i hälsa och sjukdom, del 4, inriktning gerontologi och geriatrisk omvårdnad 7,5 hp

Kursplan

Termin 3

Verksamhetsintegrerat lärande 7,5 hp

Kursplan

Klinisk omvårdnad 1 7,5 hp

Kursplan

Klinisk omvårdnad 2 7,5 hp

Kursplan

Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom 7,5 hp

Kursplan

Termin 4

Psykiatrisk omvårdnad 7,5 hp

Kursplan

Global Health and Nursing 7,5 hp

Kursplan

Prevention och hälsofrämjande omvårdnad 7,5 hp

Kursplan

Vetenskaplig teori och metodologi 7,5 hp

Kursplan

Termin 5

Leva med komplexa livsbegränsande hälsotillstånd 15 hp

Kursplan

Examensarbete i omvårdnadsvetenskap 15 hp

Kursplan

Termin 6

Sjuksköterskan som teamledare och handledare 9 hp

Kursplan

Omvårdnad vid tidskritiska sjukdomstillstånd och sviktande vitala funktioner 10,5 hp

Kursplan

Nära vård 10,5 hp

Kursplan