English
Meny

Behörighet och urval

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp 3 år Grundnivå Helfart

Behörighet

För att studera vid högskola ska den sökande vara behörig till utbildningen, det vill säga uppfylla vissa krav på förkunskaper. Behörighetskraven uttrycks i krav på grundläggande- och särskild behörighet. Kraven på grundläggande behörighet är gemensamma för all högskoleutbildning i landet och är fastställda av regeringen i högskoleförordningen.

Grundläggande och särskild behörighet kan uppnås genom formell behörighet (exempelvis gymnasiebetyg eller motsvarande), och reell kompetens.

Särskild behörighet

För Sjuksköterskeprogrammet krävs särskild behörighet.

Matematik 2 (a, b eller c) Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, alternativt Matematik B, Naturkunskap B, Samhällskunskap A. Naturkunskap 2 kan ersättas med Biologi 1 + Fysik 1 + Kemi 1, alternativt Biologi A + Fysik A + Kemi A, alternativt med kurser lästa inom vård- och omsorgsprogrammet.

För ytterligare information läs på www.antagning.se

Reell kompetens

Om formell behörighet saknas finns möjlighet för sökande att få sin reella kompetens prövad. En bedömning görs om den sökande har inhämtat motsvarande kunskaper genom utbildning, praktisk erfarenhet eller på annat sätt. Ansökan om reell kompetens görs på blankett som finns att ladda ned på www.antagning.se med möjlighet att bifoga personligt brev och styrkta handlingar.

Sophiahemmet Högskola tillämpar SUHF´s rekommendation vid bedömning av grundläggande behörighet.

Om den sökande kan styrka
Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3, Engelska A eller Engelska 5 och Engelska 6, Matematik A eller Matematik 1a, b eller c, Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b (alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2), samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder görs bedömningen att den grundläggande behörigheten uppfylls.

För att kunna konkurrera med ett meritvärde i urvalet krävs i dessa fall ett giltigt högskoleprovsresultat. Ansökan om reell kompetens bedöms endast då SHH prioriteras i 1:a – 3:e hand. Förhandsbedömning kan inte lämnas.

Urval

Om antalet behöriga sökande till en utbildning är fler än antalet platser ska urval göras. Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. Vid Sophiahemmet Högskola tillämpas följande urvalsgrupper för Sjuksköterskeprogrammet HT24:

  • Betygsurval 80%
  • Högskoleprov 20%
  • Akademiska poäng eller arbetslivserfarenhet påverkar inte urvalet.

Sökande utanför EU/EES området:

Studieavgift SEK 167 400 SEK/Läsår
Programmet ges på svenska.