English
Meny

Behörighet och urval

Sjuksköterskeprogrammet

180 hp 3 år Grundnivå Helfart

Behörighet

För att studera vid högskola ska den sökande vara behörig till utbildningen, det vill säga uppfylla vissa krav på förkunskaper. Behörighetskraven uttrycks i krav på grundläggande- och särskild behörighet. Kraven på grundläggande behörighet är gemensamma för all högskoleutbildning i landet och är fastställda av regeringen i högskoleförordningen.

Grundläggande och särskild behörighet kan uppnås genom formell behörighet (exempelvis gymnasiebetyg och akademiska meriter), motsvarandebedömning och reell kompetens.

Särskild behörighet

För Sjuksköterskeprogrammet krävs särskild behörighet i form av områdesbehörighet som regleras av
Områdesbehörighet 16: Ma B, Nk B (alt Fy A, Ke A, Bi A) och Sh A eller
Områdesbehörighet 14A: Ma 2a alt 2b alt 2c, Nk 2 (alt Bi 1, Fy 1a alt 1b1+1b2, Ke 1) och Sh 1b alt 1a1+1a2.

Naturkunskap B/Naturkunskap 2 kan i vissa fall ersättas med motsvarande kurser i program med naturvetenskaplig inriktning (för mer information se www.antagning.se).

Reell kompetens

Om formell behörighet saknas finns möjlighet för sökande att få sin reella kompetens prövad. En bedömning görs om den sökande har inhämtat motsvarande kunskaper genom utbildning, praktisk erfarenhet eller på annat sätt. Ansökan om reell kompetens görs på blankett som finns att ladda ned på www.antagning.se med möjlighet att bifoga personligt brev och styrkta handlingar.

Sophiahemmet Högskola tillämpar SUHF´s rekommendation vid bedömning av grundläggande behörighet.

Om den sökande kan styrka
Godkänt betyg i Svenska/Svenska som andra språk A + B eller Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3, Engelska A eller Engelska 5 och 6, Matematik A eller Matematik 1a, b eller c, Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b (alternativt Samhällskunskap 1a1 + 1a2), samt tre års arbetslivserfarenhet efter 22 års ålder görs bedömningen att den grundläggande behörigheten uppfylls.

För att kunna konkurrera med ett meritvärde i urvalet krävs i dessa fall ett giltigt högskoleprovsresultat. Ansökan om reell kompetens bedöms endast då SHH prioriteras i 1:a – 3:e hand. Förhandsbedömning kan inte lämnas.

Urval

Om antalet behöriga sökande till en utbildning är fler än antalet platser ska urval göras. Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter. Platserna till utbildning ska fördelas med minst en tredjedel på grundval av betyg, minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprov och högst en tredjedel på grundval av högskolans beslutande urval.

Vid Sophiahemmet Högskola tillämpas följande urvalsgrupper för Sjuksköterskeprogrammet HT22:

  • Betygsurval 80%
  • Högskoleprov 20%
  • Akademiska poäng eller arbetslivserfarenhet påverkar inte urvalet.

Sökande utanför EU/EES området:

Studieavgift SEK 155 000 SEK/Läsår
Programmet ges på svenska.