English
Meny

Kursplan

Kvantitativ vetenskaplig metod: projektplanering av examensarbete

4 5 hp Avancerad nivå Halvfart

Kursplan

Kvantitativ vetenskaplig metod: projektplanering av examensarbete

Course Syllabus

Quantitative Scientific Method: planning of thesis project, 4,5 Credits

Kurskod

UNAPR2

Kursplan Kvantitativ vetenskaplig metod: projektplanering av examensarbete VT 2022

Fastställd 2022-02-16 gäller fr o m VT 2022