English
Meny

Kursplan

Vetenskaplig metod

5 hp Forskarnivå Halvfart

Kursplan

Vetenskaplig metod, 7,5 hp, forskarnivå

Course syllabus

Scientific method, 7,5 hp, Third cycle

Kurskod

FORV203

Kursplan Vetenskaplig metod VT 2022

Fastställd 2021-11-29 gäller fr o m VT 2022

Course syllabus Scientific Method Spring 2022

Date of approval 2021-11-29 effective from Spring 2022

Kurskod

FORV103

Kursplan Vetenskaplig metod HT 2019

Fastställd 2019-05-13 gäller fr o m HT 2019