Meny

Kursplan

Vetenskaplig metod

5 hp Forskarnivå Halvfart

Kursplan

Vetenskaplig metod, 7,5 hp, forskarnivå

Course Syllabus

Scientific method, 7,5 hp, Third cycle

Kurskod

FORV103

Kursplan Vetenskaplig metod HT 2019

Fastställd 2019-05-13 gäller fr o m HT 2019