English
Meny

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning vård vid kognitiv sjukdom

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning vård vid kognitiv sjukdom, 60 högskolepoäng. Avancerad nivå

Programme syllabus

Postgraduate Programme in Specialist Nursing – Cognitive impairment care, 60 higher education credits. Second cycle

Programkod

VAKS1

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning vård vid kognitiv sjukdom HT 2021

Fastställd 2021-01-27 gäller fr o m HT 2021

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning vård vid kognitiv sjukdom HT 2019

Fastställd 2019-02-22 gäller fr o m HT 2019

UASPE inr DEME

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning demensvård HT 2018

Fastställd 2018-09-07, gäller fr o m HT 2018

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning demensvård HT 2017

Fastställd 2017-06-13, gäller fr o m HT 2017