Meny

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning hjärtsjukvård, 60 högskolepoäng. Avancerad nivå

Programme syllabus

Postgraduate Programme in Specialist Nursing – Cardiac Care, 60 higher education credits. Second cycle

Programkod

VAHJ1, UASPH

Fastställd 2019-01-29, gäller fr o m HT 2019

Pdf

VASPE inr HJÄR

Fastställd 2018-06-05, gäller fr o m HT 2018

Pdf

Fastställd 2017-06-13, gäller fr o m HT 2017

Pdf

Fastställd 2016-04-19, gäller fr o m HT 2016

Pdf

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen