English
Meny

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning hjärtsjukvård, 60 högskolepoäng. Avancerad nivå

Programme syllabus

Postgraduate Programme in Specialist Nursing – Cardiac Care, 60 higher education credits. Second cycle

Programkod

VAHJ1, UASPH

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning hjärtsjukvård HT 2023

Fastställd 2022-10-12, gäller fr o m HT 2023

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning hjärtsjukvård HT 2021

Fastställd 2021-01-27, gäller fr o m HT 2021

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning hjärtsjukvård HT 2019

Fastställd 2019-01-29, gäller fr o m HT 2019

VASPE inr HJÄR

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning hjärtsjukvård HT 2018

Fastställd 2018-06-05, gäller fr o m HT 2018

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning hjärtsjukvård HT 2017

Fastställd 2017-06-13, gäller fr o m HT 2017