English
Meny

Kurser

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård

60 hp Avancerad nivå Halvfart

För dig som är intresserad av att läsa programmet kan du på den här sidan ta del av utbildningens kursplaner och kurslitteraturlistor. Notera att kurslitteraturlistor kan revideras upp till 8 veckor innan kursstart och kursplaner upp till 8 veckor innan terminsstart. Kontrollera alltid aktuell kursplan och kurslitteraturlista i lärplattformen vid kursstart.

Termin 1

MHJ201 – Metabolt syndrom 7,5 hp
KursplanKurslitteraturlista

MHJ202 – Ischemisk hjärtsjukdom 7,5 hp
KursplanKurslitteraturlista

Termin 2

MHJ203 – Arytmi 7,5 hp
KursplanKurslitteraturlista

MHJ204 – Hjärtsvikt 7,5 hp
KursplanKurslitteraturlista

Termin 3

XAFOR1 – Forskningsmetodik 7,5 hp
KursplanKurslitteraturlista

HJEXA1 – Självständigt arbete (examensarbete) 15 hp
KursplanKurslitteraturlista

Termin 4

MHJX05 – Hjärtsjukdom som leder till kirurgisk intervention 7,5 hp
KursplanKurslitteraturlista