English
Meny

Kurser

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning hjärtsjukvård

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Du som är intresserad av att läsa programmet kan på den här sidan ta del av utbildningens kursplaner.
OBSERVERA: Kursplanerna här är endast exempel och de kan komma att revideras före kursstart. Som student ska du alltid kontrollera vilken kursplan som gäller i din kurs i lärplattformen Canvas vid kursstart.

Termin 1

MHJ201 – Metabolt syndrom 7,5 hp
Kursplan

MHJ202 – Ischemisk hjärtsjukdom 7,5 hp
Kursplan

Termin 2

MHJ203 – Arytmi 7,5 hp
Kursplan

MHJ204 – Hjärtsvikt 7,5 hp
Kursplan

Termin 3

XAFOR1 – Forskningsmetodik 7,5 hp
Kursplan

HJEXA1 – Självständigt arbete (examensarbete) 15 hp
Kursplan

Termin 4

MHJX05 – Hjärtsjukdom som leder till kirurgisk intervention 7,5 hp
Kursplan