Meny

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning akutsjukvård, 60 högskolepoäng. Avancerad nivå

Programme syllabus

Postgraduate Programme in Specialist Nursing – Emergency Care, 60 higher education credits. Second cycle

Programkod

VASPE inr AKUT

Fastställd 2019-01-29, gäller fr o m HT 2019

Pdf

Fastställd 2018-09-19, gäller fr o m HT 2018

Pdf

Fastställd 2017-08-22, gäller fr o m HT 2017

Pdf

Fastställd 2017-06-13, gäller fr o m HT 2017

Pdf

Fastställd 2016-04-19, gäller fr o m HT 2016

Pdf

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen