English
Meny

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning akutsjukvård

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning akutsjukvård, 60 högskolepoäng. Avancerad nivå

Programme syllabus

Postgraduate Programme in Specialist Nursing – Emergency Care, 60 higher education credits. Second cycle

Programkod

VAAK1, UASPA

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning akutsjukvård HT 2021

Fastställd 2021-01-27, gäller fr o m HT 2021

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning akutsjukvård HT 2020

Fastställd 2020-01-29, gäller fr o m HT 2020

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning akutsjukvård HT 2019

Fastställd 2019-01-29, gäller fr o m HT 2019

VASPE inr AKUT

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning akutsjukvård HT 2018

Fastställd 2018-09-19, gäller fr o m HT 2018

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning akutsjukvård HT 2017

Fastställd 2017-08-22, gäller fr o m HT 2017