Meny

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård, 60 högskolepoäng. Avancerad nivå

Programme syllabus

Postgraduate Programme in Specialist Nursing – Prehospital Nursing, 60 higher education credits. Second cycle

Programkod

VASPE inr AMBU

Fastställd 2019-01-29, gäller fr o m HT 2019

Pdf

Fastställd 2018-10-10, gäller fr o m HT 2018

Pdf

Fastställd 2017-06-13, gäller fr o m HT 2017

Pdf

Fastställd 2016-11-08, gäller fr o m VT 2016

Pdf

Fastställd 2016-11-08, gäller fr o m VT 2016

Pdf

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen