English
Meny

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård, 60 högskolepoäng. Avancerad nivå

Programme syllabus

Postgraduate Programme in Specialist Nursing – Prehospital Nursing, 60 higher education credits. Second cycle

Programkod

VAAM3, UASAM

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård HT 2021

Fastställd 2020-12-17, gäller fr o m HT 2021

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård HT 2020

Fastställd 2020-02-06, gäller fr o m HT 2020

VAAM2, UASAM

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård HT 2019

Fastställd 2019-01-29, gäller fr o m HT 2019

VASPE inr AMBU

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård HT 2018

Fastställd 2018-10-10, gäller fr o m HT 2018

Utbildningsplan specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning ambulanssjukvård HT 2017

Fastställd 2017-06-13, gäller fr o m HT 2017