English
Meny

Kurser

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning ambulanssjukvård

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Du som är intresserad av att läsa programmet kan på den här sidan ta del av utbildningens kursplaner.
OBSERVERA: Kursplanerna här är endast exempel och de kan komma att revideras före kursstart. Som student ska du alltid kontrollera vilken kursplan som gäller i din kurs i lärplattformen Canvas vid kursstart.

Termin 1

MAM301 – Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning mot ambulanssjukvård I, 7,5hp
Kursplan

MAM302 – Omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap med inriktning mot ambulanssjukvård II, 7,5 hp
Kursplan

Termin 2

MAM303 – Prehospital vård – Verksamhetsförlagd utbildning I, 7,5 hp
Kursplan

MAM304 – Prehospital akutsjukvård vid trauma och katastrof, 7,5 hp
Kursplan

Termin 3

XAFOR1 – Forskningsmetodik, 7,5 hp
Kursplan

AMEXA1 – Självständigt arbete, 15,0 hp
Kursplan 

Termin 4

MAM305 – Prehospital vård – Verksamhetsförlagd utbildning II, 7,5 hp
Kursplan