English
Meny

Kurser

Barnmorskeprogrammet

3 år 90 hp Avancerad nivå Helfart

Gäller fr o m HT 2023

Här hittar du kursplaner och litteraturlistor för programmet med start höstterminen 2023. Notera att kursplaner och kurslitteraturlistor kan justeras upp till 8 veckor innan terminsstart. Kontrollera alltid aktuell kursplan och kurslitteraturlista i lärplattformen vid kursstart.

Termin 1

BAM301 – Profession och vetenskaplig metod, 9 hp
KursplanKurslitteraturlista 

BAM302 – Reproduktiv och sexuell hälsa, 7,5 hp
KursplanKurslitteraturlista

BAM303 – Graviditet, förlossning och puerperium I, 12 hp
KursplanKurslitteraturlista

BAM305 – Examensarbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 15 hp
KursplanKurslitteraturlista

Termin 2

BAM304 – Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – Förlossning och eftervård I, 16,5 hp
KursplanKurslitteraturlista

Termin 3

BAM306 – Graviditet, förlossning och puerperium II, 6 hp
Kursplan – Kurslitteraturlista

BAM307 – Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – Förlossning och eftervård II, 12 hp
Kursplan – Kurslitteraturlista

BAM308 – Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – Graviditetsvård samt sexuell och reproduktiv hälsa i nära vård, 12 hp
Kursplan – Kurslitteraturlista