English
Meny

Kurser

Barnmorskeprogrammet

3 år 90 hp Avancerad nivå Helfart

Du som är intresserad av att läsa programmet kan på den här sidan ta del av utbildningens kursplaner.
OBSERVERA: Kursplanerna här är endast exempel och de kan komma att revideras före kursstart. Som student ska du alltid kontrollera vilken kursplan som gäller i din kurs i lärplattformen Canvas vid kursstart.

Termin 1

BAM301 – Profession och vetenskaplig metod, 9 hp
Kursplan

BAM302 – Reproduktiv och sexuell hälsa, 7,5 hp
Kursplan

BAM303 – Graviditet, förlossning och puerperium I, 12 hp
Kursplan

Termin 2

BAM304 – Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – Förlossning och eftervård I, 16,5 hp
Kursplan

BAM305 – Examensarbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 15 hp
Kursplan

Termin 3

BAM306 – Graviditet, förlossning och puerperium II, 6 hp
Kursplan

BAM307 – Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – Förlossning och eftervård II, 12 hp
Kursplan

BAM308 – Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – Graviditetsvård samt sexuell och reproduktiv hälsa i nära vård, 12 hp
Kursplan