English
Meny

Kurser

Barnmorskeprogrammet

3 år 90 hp Avancerad nivå Helfart

För dig som är intresserad av att läsa programmet kan du på den här sidan ta del av utbildningens kursplaner och kurslitteraturlistor. Notera att kurslitteraturlistor kan revideras upp till 8 veckor innan kursstart och kursplaner upp till 8 veckor innan terminsstart. Kontrollera alltid aktuell kursplan och kurslitteraturlista i lärplattformen vid kursstart.

Termin 1

BAM301 – Profession och vetenskaplig metod, 9 hp
KursplanKurslitteraturlista 

BAM302 – Reproduktiv och sexuell hälsa, 7,5 hp
KursplanKurslitteraturlista

BAM303 – Graviditet, förlossning och puerperium I, 12 hp
KursplanKurslitteraturlista

Termin 2

BAM304 – Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – Förlossning och eftervård I, 16,5 hp
KursplanKurslitteraturlista

BAM305 – Examensarbete i reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, 15 hp
KursplanKurslitteraturlista

Termin 3

BAM306 – Graviditet, förlossning och puerperium II, 6 hp
Kursplan – Kurslitteraturlista

BAM307 – Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – Förlossning och eftervård II, 12 hp
Kursplan – Kurslitteraturlista

BAM308 – Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – Graviditetsvård samt sexuell och reproduktiv hälsa i nära vård, 12 hp
Kursplan – Kurslitteraturlista