English
Meny

Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för shh.se

Sophiahemmet, ideell förening står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur shh.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från shh.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via e-post till marknad@sophiahemmet.se eller ringa via vår växel 08-406 20 00 och fråga efter marknadsavdelningen eller studieadministrationen på Sophiahemmet Högskola.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via e-post till marknad@sophiahemmet.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

  • Vissa innehållsbärande bilder saknar textalternativ 1.1.1 (A)
  • Vissa bilder har text i bilden 1.4.11 (AA)
  • Copy/text i knappar och länktexter behöver förtydligas 1.3.3 (A)

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 20201231.

Oskäligt betungande anpassning
Sophiahemmet, ideell förening åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Pdf-dokument som produceras i dokumenthanteringssystemet Centuri och länkas till från webbplatsen utförda tidigare än 1 september 2020 är ännu ej tillgängliga.

Hur vi testat webbplatsen

Denna analys framställdes 26.08.2020, och är baserad på användartestning, oberoende granskning av Oh My Interactive AB samt inspektion utförd med testprogram under tidsperioden 19.08.2020-26.08.2020 av www.shh.se

För frågor gällande Granskningsrapporten, kontakta Oh My Interactive AB.

Webbplatsen publicerades 22 oktober 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.