Meny

Arbetsmiljökommitté

Arbetsmiljökommittén har som syfte att utveckla den fysiska och psykosociala arbetsmiljön och driva det systematiska arbetsmiljöarbetet på högskolan.

Den består av företrädare för arbetsgivare, arbetstagare och studenter och ser till att arbetsmiljöarbetet genomförs i enligt med Arbetsmiljölagen samt Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Förutom ordinarie regelbundna möten genomför också kommittén årliga skyddsronder i högskolans samtliga lokaler och är även rådgivande till rektor i arbetsmiljöfrågor.

I kommittén ingår HR-chef, förvaltningschef, studieadministrativ chef, skyddsombud, lärare och studentrepresentanter.

Ordförande
Ledamöter
Johan Lundgren

Chef Fastighet

Studentrepresentanter
Kim Hummerhielm

Studentrepresentant

Sofia Waldenfeldt

Studentrepresentant