Meny

Kursplaner och kurslitteraturlistor

Här hittar du kursplaner och kurslitteraturlistor för termin 1 på Sjuksköterskeprogrammet VT20

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan

Omvårdnadsvetenskap Baskurs 10 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Medicinsk vetenskap Baskurs 15 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Introduktion till psykologi, livsåskådning och vetenskaplig metod 5 hp

Kursplan
Kurslitteraturlista

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen