English
Meny

Clara Onell

Jag har ett brinnande intresse för fysisk och mental hälsa. Min forskning fokuserar på att undersöka matvanor respektive kroppsmissnöje och tvångsmässig träning som potentiella riskfaktorer för idrottsskador respektive muskelsmärta hos unga vuxna. Det är viktigt att förstå eftersom dessa tillstånd är mycket vanliga och ger konsekvenser både för individer och samhället. Mitt mål är att forskningen ska kunna leda till tidiga preventiva insatser genom att belysa sambanden mellan levnadsvanor och hälsa hos unga vuxna, till exempel genom utbildningssatsningar på idrottsklubbar och i skolor. Att lyfta dessa frågor tidigt ökar chansen till god hälsa genom hela livet.

2018 tog jag masterexamen i nutrition efter en utbytestermin vid Griffith University i Australien. Därefter arbetade jag med ätstörningsvård och med att främja hälsosamma matvanor inom psykiatrisk slutenvård. 2019 blev jag anställd på Sophiahemmet Högskola i Eva Skillgates tvärprofessionella forskargrupp MUSIC.

Pågående projekt

Sustainable UNiversity Life (SUN-studien) – undersöker risk- och friskfaktorer för depression, stress, ångest och muskelsmärta hos universitetsstudenter.

Swedish Handball Cohort – kartlägger förekomst av idrottsskador hos unga handbollsspelare samt utvärderar implementering och effekt av skadeförebyggande träning.

Clara Onell

Titel
Doktorand, Fil. mag, Nutritionist

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefonnummer
08-406 24 12

E-postadress
clara.onell@shh.se

ORCID
0000-0002-4410-0981

Avhandlingens prel. titel
Levnadsvanor, idrottsskador och muskuloskeletal smärta hos unga elithandbollspelare och universitetsstudenter

Planerad disputation
2024

Kortfakta

Författare till tre vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter

Handledare till uppsatsstudenter i klinisk nutrition vid Karolinska Institutet

Handledare till C- och D-uppsatsstudenter vid Karolinska Institutet och Naprapathögskolan

Doktorandrepresentant i insynsrådet vid Sophiahemmet Högskola

Ledamot i Nutritionistföreningens valberedning

Hederspristagare av Måltidspriset 2019 av Region Stockholm för arbete med att främja hälsosamma matvanor inom psykiatrisk slutenvård