English
Meny

Katarina Holmberg

Min forskning handlar om omvårdnad vid allogen celltransplantation (allo-HCT) som betyder att stamcellerna som transplanteras är donerade från en släkting eller obesläktad donator. Personer med diagnosen blodcancer kan behöva behandlas med allo-HCT för att bli botade från en dödlig diagnos. Tidigare forskning visar att patienterna ofta är väl informerade inför allo-HCT men att förberedelserna inför utskrivning och livet efter allo-HCT inte är lika omfattande. Min forskning fokuserar på förberedelser och egenvård vid allo-HCT och forskargruppen jag ingår i implementerar en personcentrerad omvårdnadsmodell vid två kliniker i Sverige. Målet med forskningen är utöver en personcentrerad omvårdnad, stärka och skapa utrymme för sjuksköterskorna att leda omvårdnaden vid allo-HCT.

Pågående projekt

Avhandlingsarbetet handlar om förberedelse och egenvård vid hematopoietisk celltransplantation. Min tredje studie presenterar patienternas upplevelse av förberedelse vid allo-HCT och egenvårdshandlingar efter utskrivning. I den fjärde studien pågår datainsamling där både patienter och sjuksköterskor intervjuas för att utvärdera om två samtalsunderlag (Hälsoskattning) och Ditt behov av stöd främjar dialog för förberedelse och egenvård vid allo-HCT.

Katarina Holmberg

Titel
Adjunkt, Doktorand, Leg. sjuksköterska, Specialistsjuksköterska Palliativ vård

Institution
Omvårdnadsvetenskap

Telefon
08-406 29 60

E-post
katarina.holmberg@shh.se

ORCID NR
0000-0002-3672-7055

Avhandlingens prel. titel
Preparedness and self-care in patients undergoing allogeneic hematopoietic cell transplantation.

Planerad disputation
Hösten 2024

Kortfakta

Doktorand vid Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap, vårdvetenskap och samhälle sedan 2018.
Ingår i forskningsprojekt allogeneic hematopoietic stem cell transplantation person-centered systematic nurse-led support interventions (aCent).
Handledare av självständiga arbeten grundutbildning för sjuksköterskor.
Lärare i specialistutbildningen i palliativ vård och i grundutbildningen inom nutrition på Sophiahemmet Högskola.