English
Meny

Clara Onell

Jag har ett stort intresse för fysisk och mental hälsa. Min forskning handlar om att fördjupa förståelsen för levnadsvanor som potentiella riskfaktorer för funktionsbegränsande muskelbesvär hos ungdomar och unga vuxna. Detta är viktigt att förstå eftersom muskelbesvär är mycket vanligt och ger konsekvenser både för individer och samhället i stort.
Målet med min forskning är att kunna skapa förebyggande insatser genom att belysa samband mellan levnadsvanor och hälsa i ung ålder, för att tidigt öka chansen till god hälsa genom hela livet.

Efter en utbytestermin vid Griffith University i Australien år 2018 tog jag masterexamen i nutrition. Därefter arbetade jag med ätstörningsvård och med att främja hälsosamma matvanor inom psykiatrisk slutenvård. Jag är sedan 2019 anställd på Sophiahemmet Högskola i Eva Skillgates tvärprofessionella forskargrupp MUSIC.

Pågående projekt

Sustainable UNiversity Life (SUN-studien) – undersöker risk- och friskfaktorer för depression, stress, ångest och muskelsmärta hos universitetsstudenter.

Swedish Handball Cohort – kartlägger förekomst av idrottsskador hos unga handbollsspelare samt utvärderar implementering och effekt av skadeförebyggande träning.

Clara Onell

Titel
Doktorand, Fil. mag, Nutritionist

Institution
Hälsofrämjande vetenskap

Telefonnummer
08-406 24 12

E-postadress
clara.onell@shh.se

ORCID
0000-0002-4410-0981

Avhandlingens prel. titel
Matvanor och andra levnadsvanor, kroppsmissnöje och muskuloskeletala tillstånd hos ungdomar och unga vuxna

Planerad disputation
2024

Kortfakta

Författare till flera vetenskapliga publikationer i internationella tidskrifter

Handledare till uppsatsstudenter vid Karolinska Institutet, Naprapathögskolan och Uppsala universitet

Doktorandrepresentant i Akademikerföreningen och insynsrådet vid Sophiahemmet Högskola

Hederspristagare av Måltidspriset 2019 av Region Stockholm för arbete med att främja hälsosamma matvanor inom psykiatrisk slutenvård