English
Meny

Bodil Westman

Alla patienter som får en cancerdiagnos har rätt att vara delaktiga i sin egen vård. Under de 30 år jag har arbetat inom cancervården, bland annat som kontaktsjuksköterska, har jag sett att många patienter inte givits den möjligheten. Patienten har rätt att få information om sin sjukdom och om planerad behandling på ett sätt som hen förstår. I dag ges behandling ofta inom öppenvården eller med läkemedel som patienten tar hemma. Det kan innebära att tiden för att ge information och skapa delaktighet kring vilket stöd patienten önskar minskar. Patienten får ett stort ansvar för sin egenvård och att förstå hur symtom och biverkningar ska hanteras blir mycket viktigt.

I min forskning är jag intresserad av patienters erfarenheter av delaktighet i cancervården och vilka faktorer som påverkar möjligheten till det. Jag vill att min forskning ska bidra till att patienter med cancer ges möjlighet, att utifrån sina förutsättningar, vara så delaktiga de önskar.

Pågående projekt

I doktorandprojektet studeras hur patienter beskriver sina erfarenheter av, och vilka faktorer som kan påverka möjligheten till delaktighet. Syftet är att öka kunskapen om vilket stöd patienter behöver för att kunna vara så delaktiga de önskar. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (RCC) och Sophiahemmet Högskola.

Bodil Westman

Titel
Doktorand, Fil. mag,  Leg. sjuksköterska, Specialistsjuksköterska inriktning onkologi

Institution
Omvårdnadsvetenskap

Telefonummer
070-003 87 82

E-postadress
bodil.westman@shh.se

ORCID
0000-0002-1280-7560 

Avhandlingens prel. titel
Patienters erfarenheter av delaktighet inom cancervården

Planerad disputation
2024