English
Meny

Sista ansökningsdatum för ansökan om bidrag ur stiftelser knutna till Sophiahemmet

1 april och 1 oktober

Studenter som studerar vid Sophiahemmet Högskola kan söka ur de stiftelser som är knutna till Sophiahemmet. Detta gäller alla som är inskrivna som studenter oavsett programmets omfattning eller längd, d v s gäller även de studenter som går påbyggnadsutbildningar. Vänligen observera kriterierna för varje stiftelse.

Sista ansökningsdatum: 1 april och 1 oktober

Läs mer här.