Meny

Halvtidskontroll: Kristina Larsson

22 oktober 2021 kl. 09.30-11.30

Physical activity and sedentary behaviour in people with prediabetes and type 2 diabetes

Datum och tid

2021-10-22 kl. 09.30-11.30

Lokal och Zoomlänk

Sophiasalen, Sophiahemmet Högskola, Hus R, Valhallavägen 91

Zoomlänk: https://shh-se.zoom.us/j/68437343208

Doktorand

Doktorand Kristina Larsson, institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola

Huvudhandledare

Professor Maria Hagströmer, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet samt institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola

Bihandledare

Med dr Jenny Rossen, institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola

Professor Unn-Britt Johansson, institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola

Med dr Åsa Norman, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet samt psykologiska institutionen Stockholms universitet

Halvtidsnämnd

Docent Patrik Wennberg, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet

Docent Åsa Thornberg, institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet

Docent Jenny Stern, institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola