Meny

Halvtidskontroll: Ingrid Wijk

14 oktober 2021 kl. 10.00-12.00

Living with type 1 diabetes and applying stress management strategies based on Acceptance and Commitment therapy (ACT)

Datum och tid

2021-10-14 kl. 10.00-12.00

Lokal och Zoomlänk

Oscarsalen, Sophiahemmet Högskola, Hus C, Valhallavägen 91

Zoomlänk: https://shh-se.zoom.us/j/61697827134

Doktorand

Ingrid Wijk, institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola

Huvudhandledare

Professor Unn-Britt Johansson, Sophiahemmet Högskola

Bihandledare

Med dr Susanne Amsberg, Institutionen för vårdvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Med dr Therese Anderbro, psykologiska institutionen Stockholms universitet samt institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet

Docent Eva Toft, Institutionen för Medicin, Huddinge, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd

Fil dr, Med dr Sven Alfonsson, Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Docent Irén Tiberg, institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet,

Docent Margareta Westerbotn, institutionen för omvårdnadsvetenskap, Sophiahemmet Högskola