English
Meny

Halvtidskontroll: Clara Onell

20 juni kl. 14.00-16.00

Eating habits and other lifestyle behaviors, body dissatisfaction and musculoskeletal conditions in adolescents and young adults

Halvtidskontroll

Doktorand: Clara Onell, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola

Datum och tid

Måndag 20 juni kl. 14.00-16:00

Lokal och zoomlänk

Weitnersalen, Sophiahemmet Högskola, Valhallavägen 91, Hus R
Zoomlänk: https://shh-se.zoom.us/j/66774744545

Huvudhandledare

Professor Eva Skillgate, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola

Bihandledare

Med. dr Martin Asker, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola
Professor Pierre Côté, Faculty of Health Sciences, Ontario Tech University

Halvtidsnämnd

Fil. dr Jenny Rossen, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmet Högskola
Professor Michael Skovdal Rathleff, Department of Health Science and Technology, Aalborg University
Professor Solfrid Bratland-Sanda, Department of Sports, Physical Education and Outdoor Studies, University of South-Eastern Norway