English
Meny

Disputation: Susanne Lundell Rudberg

28 april 2023 kl. 09.00

FEELING READY AND ALWAYS MORE TO LEARN –
a longitudinal study of students’ journeys towards becoming a professional nurse.

Disputation

Susanne Lundell Rudberg

Datum och tid

28 april 2023 kl. 09.00

Lokal

Susanne Lundell Rudberg disputerar vid Karolinska Institutet.
Disputationsakten är förlagd till Sophiahemmet Högskola, Valhallavägen 91, Hus R, Weitnersalen.

Huvudhandledare

Hanna Lachmann
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Karolinska Institutet

Bihandledare

Margareta Westerbotn
Sophiahemmet högskola och
Institutionen för Klinisk forskning och utbildning
Karolinska Institutet

Max Scheja
Institutionen för pedagogik och didaktik
Stockholms Universitet

Opponent

Professor Hans Hjelmqvist
Institutionen för medicinska vetenskaper
Örebro Universitet

Betygsnämnd

Johanna Ulfvarson
Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Karolinska Institutet

Lena Oxelmark
forskargrupp Acute and Critical Care Team, (ACCT)
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa samt
Gothenburg Emergency Medicine Research Group, (GEMREG)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Per Palmgren
Institutionen för lärande, informatik, management och etik
Karolinska Institutet

Ordförande

Unn-Britt Johansson
Sophiahemmet högskola och
Institutionen för Klinisk forskning och utbildning
Södersjukhuset
Karolinska Institutet