English
Meny

Disputation: Ingrid Wijk

27 oktober 2023 kl. 09.30

Experiences of living with type 1 diabetes and improving psychological flexibility through an Acceptance and Commitment Therapy (ACT) intervention

Disputation

Ingrid Wijk

Datum och tid

27 oktober 2023 kl. 09.30

Lokal

Ingrid Wijk disputerar vid Sophiahemmet Högskola
Vallhallavägen 91, Hus R, Weitnersalen
Zoom: Länk publiceras i anslutning till disputationen.

Huvudhandledare

Professor Unn-Britt Johansson
Sophiahemmet Högskola

Bihandledare

Med. dr Susanne Amsberg
Marie Cederschiöld högskola

Med. dr Therese Anderbro
Stockholms universitet
Karolinska Institutet

Docent Eva Toft
Karolinska Institutet

Opponent

Docent Sven Alfonsson
Karolinska Institutet

Betygsnämnd

Docent Margareta Westerbotn
Sophiahemmet Högskola

Docent Irén Tiberg
Lunds universitet

Docent Tobias Lundgren
Karolinska Institutet

Disputationsordförande

Professor Mari Lundberg
Sophiahemmet Högskola