English
Meny

Boktips

Boktips från biblioteket

Våra kroppar, deras slagfält : vad krig gör med kvinnor
Christina Lamb
Hylla Ohj

I trettio år har den brittiska journalisten Christina Lamb bevakat krig och konflikter världen över. I alla krigszoner hon rapporterat ifrån har hon träffat kvinnor som utsatts för systematiska våldtäkter.
Våra kroppar, deras slagfält är Lambs storartade reportagebok om de tysta brott som drabbar kvinnor, sliter isär familjer och bryter ner samhällen.
Lamb tar oss med på en resa mellan kontinenter och storstäder, byar och flyktingläger. Vi möter Victoire i Rwanda, Graciela i Argentina, Bakira i Bosnien och Naima i norra Irak – kvinnorna som har överlevt och som nu hjälper andra att läka. Men också kvinnorna som gått under. Våldtäkt som vapen i krig utförs inte av enstaka militärer, det utförs på massiv skala. Ändå är det krigsbrott som sällan utreds eller erkänns.
Den här boken levandegör kvinnorna världen över, sätter ljus på ofattbara mänskliga handlingar och ger en helt ny bild av hur krig ser ut.

En ensam plats
Kristina Sandberg
Hylla Hc

Det är våren 2016 och efter Augustpriset två år tidigare har Kristina Sandberg blivit en av landets mest efterfrågade författare. Hon vet att hon måste ta vara på den här tiden fast hon börjar känna sig på bristningsgränsen. Så kommer ett samtal. Hennes pappa har dött. Och strax efter detta kommer hennes egen dom: aggressiv bröstcancer, tre tumörer, en stor och två små. Livet vänds till att handla om förlust, om sorg, om kroppens skörhet och skräcken att dö från sina barn.
Kristina Sandbergs självbiografiska skildring av denna tid är en stark, djupt gripande och inträngande text. Den blickar också tillbaka på uppväxten i 1970-talets Sundsvall. På trådarna bakåt i släkten och allt som går förlorat när hon tillsammans med sin syster måste sälja det som också varit faderns föräldrahem. Men framför allt handlar det om hur cancersjukdomen placerar henne på en mycket ensam plats. Där andras bemötande och tystnader drabbar, där orden inte når fram.

Pandemier! : från spanska sjukan till covid-19
Amina Manzoor
Hylla Veba

Mindre än ett år tog det. Från utbrottet i Wuhan i december 2019 till dess att vaccin var framställda i november 2020. Aldrig har vetenskapens verkstad arbetat så snabbt – eller varit så uppmärksammad av media och allmänhet, på gott och på ont.
Men pandemin följdes också av en infodemi som prövade oss jämte den dödliga sjukdomen: från en djupt polariserad debatt, som hämtade näring ur osäkra forskningsrön, till en bitter tävling om vilka länder som lyckats eller misslyckats med sina strategier.
Pandemier! är en vetenskapsjournalistisk skildring av coronapandemins första år. Amina Manzoor placerar händelserna i ett historiskt perspektiv: från spanska sjukan till covid-19 och vidare. Vad visste vi på förhand, och vad vet vi idag? Måste nästa pandemi åtföljas av lika drakoniska åtgärder?

Läkarinnor : Sveriges först utbildade kvinnliga läkare
Gudrun Nyberg
Hylla Vpd

Läkarinnor är berättelsen om de första kvinnorna som utbildade sig till läkare i Sverige, Karolina Widerström och de femton som följde närmast efter. De var pionjärer som bröt ny mark efter det att kvinnan 1870 fick tillträde till högre utbildning på universitet och högskolor.
I denna välillustrerade volym får läsaren följa dessa självständiga och målmedvetna individer, från olika barndomsmiljöer till etablerade, utövande läkare. Varifrån kom de? Varför valde de att bli läkare? Vad innehöll studierna? Vilka blev deras specialiteter och var slog de sig ner? Hur såg deras familjesituation ut och hur aktiva var de i övrigt i samhället?

Vi kommer med hjärta hem till dig
Elliot Baron
Hylla Hc.03

I Sverige har över 200 000 människor hemtjänst. Det här är en prosadiktbok om de som tar del av den. Elliot Baron är Sophiasyster och detta är hans debutbok.

Härskarteknik
Annakarin Nyberg, Erica Dahlgren
Hylla Doe

Är det svårt att upptäcka härskarteknik på jobbet? Handlar allt om härskarteknik eller har vi gått vilse i alla nya råd och begrepp som rör härskartekniken? Vad skiljer härskarteknik från relevant kritik i arbetslivet? För att söka svar på frågorna går bokens författare tillbaka till härskarteknikens vetenskapliga grunder. Författarna har mött Berit Ås, den norska professor och politiker som genom sju handfasta begrepp har gjort det lättare att upptäcka härskartekniker i vardagen: Osynliggörande, Förlöjligande, Undanhållande av information, Dubbel bestraffning, Påförande av skuld och skam, Objektifiering, Våld eller hot om våld.
Boken vänder sig till dig som vill förstå och kunna hantera de sociala makt- och positioneringsspel som omgärdar våra arbetsplatser. Du får frågor att reflektera kring för att lättare förstå, hantera och bemöta maktspel i vardagen. En rad yrkesverksamma från olika branscher delar också med sig av sina erfarenheter av härskarteknik. Exempelvis berättar konstnären Stina Wollter hur hon möter hot och kränkningar via sociala medier, tenoren Rickard Söderberg berättar om det motstånd han möter i sitt arbete för hbtq-frågor och den prisade företagsledaren Azita Shariati vittnar om vad som kan hända bakom förhandlingsrummets lyckta dörrar.

Den utbrända hjärnforskaren : personliga erfarenheter, fakta och vägen till läkning
Hedvid Söderlund
Hylla Dokb

När Hedvig Söderlund blev befordrad till professor i psykologi var hon sjukskriven på grund av utmattningssyndrom. Hon hade, på både nationell och internationell nivå, framgångsrikt forskat på hur minnet är organiserat i hjärnan. Just minnet påverkas i hög grad vid utmattning, och nu undrade hon hur det såg ut i hennes egen hjärna. I boken berättar hon sin egen historia, om framgång och motgång, om iakttagelser hon gjort i forskarvärlden, om varningssignalerna som till sist smög sig på. Hon går igenom vad som händer med en människa vid utmattning och hur hjärnan påverkas. Författaren söker svar på varför kvinnor så ofta drabbas – och varför det talas om prestationsprinsessor men inte om prestationsprinsar.

Främmande nära : människor och medicin över gränserna förr och nu
Motzi Eklöf (red.)
Hylla V:k

I sjutton fascinerande fallstudier beskriver forskande författare hur nationella, kulturella, professionella och personliga gränser överskridits i svensk medicinhistoria. De berättar om museala kuriositeter, medicinturism, vetenskaplig källarverksamhet, smittande rakborstar, läkaren som patient och mycket mera. Dåtida företeelser relateras till nutida hanteringar och värderingar. Boken är rikligt illustrerad med historiskt bildmaterial.

Skriv dåligt : handbok för bättre text
Peter Lenken
Hylla Aef

För att skriva bättre måste man först skriva dåligt. Hur detta hänger ihop förklaras i denna hand- och inspirationsbok. Utgångspunkten är journalistik men detta är en bok för alla som är intresserade av skrivande och språk.
Journalisten och författaren Peter Lenken delar med sig av sitt kunnande och sin erfarenhet som reporter, krönikör och skönlitterär författare. Reportaget är hans hemmaplan i gränslandet mellan journalistik och skönlitteratur. Han driver även skrivbloggen https://www.ateljelenken.com/

Brus : det osynliga felet som stör våra bedömningar och vad du kan göra åt det
Daniel Kahneman, Olivier Sibony, Cass R. Sunstein
Hylla Doe

Varje gång du gör en bedömning eller fattar ett beslut, påverkas du av Bruset.
Nobelprisbelönade Daniel Kahneman är tillbaka med en ny bok Brus (på engelska Noise) om hur vår hjärna och beslutsförmåga fungerar.
Vilka är faktorerna som stör och hur kan vi minimera dem? Daniel Kahnemans forskning har haft stort inflytande inom en rad olika områden från ekonomi och psykologi till medicin och politik. Sin nya bok har han skrivit tillsammans med Olivier Sibony och Cass R. Sunstein, medförfattare till Nudge ihop med Richard Thaler. Brus bygger på lika omsorgsfull och djuplodande forskning som gjorde Tänka, snabbt och långsamt till en bästsäljare över hela världen.
I en perfekt värld skulle inga bedömningar störas av oönskade och felaktiga skillnader. Men i stället påverkas vi av ett osynligt problem: brus. Slumpmässiga störningar i mänskligt tänkande som orsakar felbedömningar på många områden: medicinska diagnoser, rättsliga påföljder, ekonomiska och finansiella prognoser, politiska beslut och strategiska vägval för företag. Effekterna kan ibland bli chockerande stora för både individer och organisationer. Till enorma kostnader. Vi gör dåliga bedömningar oftare än vad vi tror. Den här boken visar vad vi kan göra åt det, med några enkla verktyg och regler. Boken avslutas med konkreta och specifika förslag på analyser, checklistor och justeringar som hjälper oss att göra bättre bedömningar.

Mamma med ätstörning : kroppen, maten och vägen till ett sunt föräldraskap
Anna Ehn, Leone Milton
Hylla Vlaa

För den som har eller har en haft ätstörning är det särskilt utmanande att vara gravid och bli förälder. Risken för återfall i sjukdomen ökar och särskilt sårbar tycks den första tiden efter förlossningen vara, då det nya livet med barn ska börja.
Forskning visar att mer än var tionde nybliven mamma kan lida av ätstörningar. Sjukdomen innebär stort lidande, och ökar risken för komplikationer för både kvinnan och barnet. Ändå är detta ett dolt problem, okänt för de flesta.
Med boken vill författarna bryta tystnaden kring moderskap och ätstörningar, sticka hål på seglivade myter om vem som får ätstörningar och varför och ta bort skammen och lätta på skulden så att mammor ska börja våga prata och söka hjälp. Hälso- och sjukvården bör ta den här gruppen på större allvar och blir bättre på att uppmärksamma, bemöta och behandla problematiken.
Mamma med ätstörning har vetenskaplig förankring och baseras på fackkunskaper från forskare, psykologer, läkare och dietister. Boken innehåller även personliga intervjuer med såväl drabbade kvinnor som anhöriga, och avslutas med en specifik självhjälpsdel för mammorna.

Din Agenda 2030 : så bidrar du till en hållbar planet
Parul Sharma
Hylla Uh

”Agenda 2030 – det är väl sådant som bara FN-människor sysslar med.” Tvärtom – det är sådant alla kan syssla med! I boken beskriver människorättsjuristen Parul Sharma det globala hållbarhetsmålen på ett lättillgängligt sätt. Hon ger även svar på frågan vad vi alla kan göra för att driva arbetet för en hållbar utveckling framåt. Boken är fylld med råd och tips om hur du kan agera hållbart i olika sammanhang. I boken finns mer än femtio intervjuer och citat från forskare, aktivister och sakkunniga som i sin vardag aktivt arbetar med ett eller flera av målen.