Meny

Boktips

Boktips från biblioteket

Undernäring hos äldre
Albert Westergren
Hylla Vcc
Många äldre är undernärda eller ligger i riskzonen för att bli det. Här beskrivs metoder för att förebygga undernäring och öka medvetenheten om mat och måltider. Boken ger konkreta tips på hur måltiderna kan bli mer lustfyllda och ger stöd för hur personalen kan hjälpa personer med ätsvårigheter. Budskapet är att det inte räcker med enskilda åtgärder om måltiderna ska vara både lustfyllda och näringsriktiga. Det krävs förändrade rutiner, budgetsatsning, bemanning, kunskap och kreativitet hos personalen.

Congenital heart disease : the nursing care handbook
Serena Francesca Flocco (ed.)
Hylla Veh
This book provides the theoretical and practical basis of technical nursing in congenital heart disease (CHD). The improvements in diagnosis and management of patients with CHD are due to the recent advances in cardiac surgery and interventional cardiology and have meant that an increasing number of infants are reaching adolescence and adulthood. This manual is a practical and easy-to-use guide, which promotes effective cooperation between health professionals.

Missbruk, trauma och samsjuklighet : bemöta och behandla
Stefan Sandström
Hylla Vln
Missbruksproblematik är en komplex väv av samsjuklighet. För att framgångsrikt bemöta och behandla den som missbrukar är det nödvändigt att arbeta inom tre områden: trauma, anknytning och mentalisering. Detta oavsett vilken metod man annars använder.

Delivering person-centred care in nursing
Bob Price
Hylla Vpg
Delivering effective and responsive person-centred care is a key requirement of nurses’ professional practice and a core skill nurses must develop throughout their degree. This book explains and demonstrates how nurses can transform the ideals of person-centred care into reality for patients throughout their healthcare journey, in a variety of settings.

Critical care nursing : the humanised approach
Sara White and Desiree Tait (eds.)
Hylla Vpk
An introduction to the complex field of critical care nursing for undergraduate and postgraduate students. Covering the essential aspects of critical care nursing, students are asked to consider the biopsychosocial triggers of critical illness, and are walked through a number of different patient scenarios.

Kulturkrockar i äldreomsorgen
Minna Forsell och Monika Forsman
Hylla Ohfe
Äldreomsorgen är en av Sveriges mest mångkulturella arbetsplatser, där personal med olika bakgrund ska samarbeta i vård och omsorg om äldre. När förväntningar krockar och missförstånd uppstår kan det orsaka motsättningar såväl inom arbetsgruppen som mellan äldre, personal och anhöriga. För arbetsledaren är det ofta utmanande och långt ifrån enkelt att navigera rätt så att alla medarbetares kompetens tas tillvara och verksamhetens kvalitet säkerställs.

Göra gott : en sjuksköterskas berättelse
Christie Watson
Biografihyllan
Författaren berättar personligt och medkännande om de erfarenheter hon samlat under sina tjugo år som sjuksköterska – från födsel till död, från akuten till långvården. Vi får följa med när en orolig mamma för första gången vågar hålla sin för tidigt födda son i famnen. När akutlarmet går. Under plågsamt långa och komplicerade hjärtoperationer. Och vid det svåraste av allt, när ett barn har dött och den sörjande familjen ska ta farväl. Berättelsen lyfter fram betydelsen av omtanke, omsorg och vänlighet – även utanför sjukhusets väggar.

Livsutvecklingens psykologi
Kristina Elfhag
Hylla Dof
Familj, karriär, självutveckling, nyhetsbrus. Många känner att det blir allt svårare att sortera och hantera omvärlden. Hur ska vi hitta rätt och räcka till för oss själva och samhället? Svaret handlar om vårt redskap för att vara i världen, vårt jag. Utvecklingen av det egna jaget fortsätter genom hela livet. Ändå sker det inte av sig självt. Vi utvecklas genom livets olika utmaningar och genom de möjligheter kultur och samhälle ger.

Text & stil : om konsten att berätta med vetenskap
Magnus Linton
Hylla Aef
En både seriös och rolig historia om det skrivna ordets förändrande möjligheter, men framför allt en inspirerande skrivhandbok i essäformat. Utifrån mer än tjugo års erfarenhet som författare och redaktör delar författaren med sig av tips, strategier och reflektioner kring skrivandets hantverk och vad som gör en text stark, levande, rytmisk och intellektuellt omtumlande. Att skriva facklitteratur är en kombinationskonst med kraft att snabbt förändra kunskap och tänkande men vad är det som ska kombineras, med vilka redskap, på vilket sätt och med vilken ton?

Paus : konsten att göra något annat
Patrik Hadenius
Hylla Dokb
Med hjälp av aktuell forskning och igenkännbara situationer visar författaren varför vi bör ta kommandot över vår tid och stanna upp. Pauser behövs för att du ska kunna återhämta dig, reflektera och planera. Pauserna är fyllda med ostyriga tankar som påverkar det som händer efteråt och förändrar synen på det som hände innan. Trots att vi inte klarar oss utan paus, är den hotad. Pliktsamhället manar oss att göra i stället för att vara.

Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt och lite till
Pär Holmgren
Hylla Uh
Meteorologen Pär Holmgren beskriver de utmaningar vi står inför när det gäller klimatet och vad vi behöver göra för att ställa om samhället i hållbar riktning. Han förklarar hur de globala utmaningarna hänger ihop och pekar på vikten av såväl politiska lösningar som att vi som enskilda individer tar vårt ansvar.

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen