Meny

Akutsjukvård

Ledningssjuksköterska inom akutsjukvård, fristående kurs

7,5 hp Avancerad nivå

Är du sjuksköterska och reda att axla ansvaret som ledningssjuksköterska på exempelvis en akutmottagning? Då är denna kurs något för dig!

Kursen ger fördjupad kunskap om ledarskap inom akutsjukvård men även verktyg för att kritiskt granska de processer som präglar sjuksköterskans profession genom hela vårdprocessen.

Målet är att ge fördjupade kunskaper i sjuksköterskans ledarskap, katastrofmedicinsk beredskap samt förbättringsarbete och patientsäkerhet inom akutsjukvård.

Ansökan sker via mynetworkglobal.com
Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning
Webbaserad distansutbildning
Obligatoriska campusträffar

Utbildningskostnad
15 600 kr (exkl moms)

Kursperiod
2019-03-25 – 2019-05-31

Sista anmälningsdag

Den ledningsansvariga sjuksköterskan behöver särskild kompetens för att:

 • på ett patient- och personcentrerat förhållningssätt kunna bedöma, behandla samt leda och fördela arbetet runt den akuta patienten.
 •  koordinera personal för optimalt och tvärprofessionellt omhändertagande
 • självständigt och systemiskt arbeta för hög patientsäkerhet och god kvalitet av omvårdnaden
 • kunna påvisa behov av och medverka i risk- och händelseanalys
 • kunna ansvara för den personalen säkerhet gällande hot och våld, medicinsk teknik samt läkemedel
 • initiera och leda reflektiva samtal med medarbetare inom akutvårdsteamet
 • ansvara för att rätt kompetens finns på rätt plats i rätt tid

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, vilket gör att studierna är oberoende av tid och rum och kan kombineras med yrkesarbete. Introduktions- och examinationsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet

 • Grundläggande behörighet för högskolestudier
 • Legitimerad sjuksköterska

Innehåll

 • Ledningssjuksköterskans roll och funktion
 • Akutsjukvårdens organisation
 •  Ledarskap
 •  Delegering
 • Arbetsledning, arbetsrätt
 • Beslutsprocesser inom akutsjukvård
 • Vårdprocesser inom akutsjukvård
 • Kommunikationsmodeller
 • Kvalitets- och utvecklingsarbete
 • Akutvårdsprocessen vid stor olycka och katastrof
 • Stödinsatser vid svåra vårdsituationer
 • Kompetensutveckling
 • Gruppdynamiska processer
 • Interprofessionell teamsamverkan
Kursledare
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen