Meny

Introduktion inom hälsa, vård och omsorg

2 veckor 3 hp Grundnivå Helfart

Vill du utbilda dig för att sedan kunna bidra inom vård och omsorg? Då är den här sommarkursen något för dig! Kursen vänder sig till dig som har högskolebehörighet.

Kursdeltagarna förbereds för arbete inom olika vårdstödjande funktioner på sjukhus, inom äldreomsorgen eller annan vårdverksamhet där efterfrågan på grundutbildad stödpersonal är stor. 

Den första omgången av ”Introduktion till hälsa, vård och omsorg” startade som en del i projektet Beredskapslyftet som togs fram under våren 2020 av Sophiahemmet Högskola i samarbete med rekryteringsföretaget Novare, med finansiering av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Detta för att mobilisera personal för att avlasta den hårt pressade sjukvårdspersonalen under rådande coronapandemi. Kursen har nu utvecklats och blivit högskolepoänggivande. 

Fakta om kursen

Studieform

Reguljär utbildning

Webbaserad distansutbildning

Kursperiod 1

2020-06-02 – 2020-06-15

Sista anmälningsdag

28 maj 2020

Kursperiod 2

2020-06-09 – 2020-06-22

Sista anmälningsdag

2 juni 2020

Från kabinarbete till covid-vård

Matilda och Filip arbetade som kabinpersonal när de permitterades. Båda gick Sophiahemmets sjukvårdsutbildning och nu är de ute och bidrar med sin arbetskraft i den hårt pressade hälso- och sjukvården.

Upplägg

Kursen är en tvåveckors webbaserad distansutbildning som ges på helfart i högskolans virtuella arbetsmiljöer Canvas och Zoom. I kursen blandas självstudier med virtuella träffar, föreläsningar och seminarier. För att kunna genomföra kursen krävs internetuppkoppling och tillgång till webbkamera och mikrofon.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs att sökande har: 

 • grundläggande behörighet för högskolestudier genom slutförd gymnasieutbildning eller motsvarande såsom studier på folkhögskola eller komvux
 • behörighet i svenska genom gymnasiekurserna Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 eller motsvarande

Kursinnehåll

 • Hälso- och sjukvårdens organisation
 • Humanistisk människosyn och personcentrerat förhållningssätt
 • Lagar och författningar inom vård och omsorg
 • Basala hygienrutiner
 • Vårdhygien
 • HLR i teorin
 • Smittskydd och smittspridning
 • Covid-19
 • Personlig vård
 • Långvariga sjukdomstillstånd
 • Ergonomi och förflyttningsteknik
 • Bemötande och kommunikation i vårdmötet
 • Livets slutskede och dödsfall
Kursledare
Utbildningsadministratör
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen