English
Meny

Kvantitativ vetenskaplig metod: projektplanering av examensarbete

4,5 hp Avancerad nivå Halvfart

Är du naprapat och vill ha fördjupade kunskaper om kvantitativ vetenskaplig metod och projektplanering av examensarbete? Då är den här kursen något för dig!

Kursen ger en fördjupning inom bland annat forskningsmetodik, forskningsetik, projektplanering och handledning. Den belyser även klinisk epidemiologi, statistiska analysmetoder samt mätmetoders validitet och reliabilitet.

Kursen ges i samverkan mellan Sophiahemmet Högskola och Naprapathögskolan.

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning
Webbaserad distansutbildning
Obligatoriska campusträffar

Omfattning
4,5 högskolepoäng
Halvfart

Kursperiod
2022-03-07 – 2022-05-04

NPH logo 200x200

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö kombinerat med fysiska träffar på campus. Kurstillfällena består av föreläsningar varvat med studentaktiverande undervisning såsom seminarier och grupparbeten.

Behörighet

För tillträde till kursen krävs att sökande har en naprapatexamen med godkänd uppsats motsvarande 15hp

Innehåll

  • Kvantitativ forskningsmetodik inklusive klinisk epidemiologi, forskningsdesign, litteratursökning, datainsamling och datakvalitet
  • Mätmetoders validitet och reliabilitet
  • Forskningsetik och datasäkerhet
  • Kvalitetsgranskning, värdering och tolkning av vetenskapliga studier inom kvantitativ metod inklusive klinisk epidemiologi
  • Projektplanering av examensarbete
Kursledare