English
Meny

Akut hjärtsjukvård

7,5 hp Avancerad nivå Halvfart

Är du sjuksköterska som arbetar med hjärtsjukvård och vill fördjupa kunskaperna för vård av patienter på intensivvårdsavdelning? Då är denna kurs något för dig!

Kursen ger kunskaper om akuta hjärttillstånd och dess orsaker, symtom, utredning och behandling. Här ingår även strukturerat omhändertagande och omvårdnad vid akuta hjärttillstånd med kunskap om medicintekniska moment.

Målet är att studenten ska få fördjupad kunskap och förståelse för vård och behandling vid akuta hjärttillstånd, lämpliga läkemedel, dosering och läkemedelsadministrering samt tolkning av ekokardiografi. Kunskaperna som ska ligga till grund för att arbeta på hjärtintensivvårdsavdelningar.

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning

Utbildningskostnad
18 500 kr (exkl moms)

Kursperiod
2023-09-04 – 2023-11-12 (Inställt)

Om kursen

Kursen är en webbaserad distansutbildning och ges på halvfart i högskolans virtuella utbildningsmiljö, vilket gör att studierna kan kombineras med yrkesarbete.

De blandas med campusföreläsningar, självstudier med examinationsuppgifter samt simuleringar och kliniska moment. Slutexamination sker i form av en skriftlig tentamen.

Behörighet

 • Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap eller motsvarande
 • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
 • Sökande med utbildning utanför EU, bör i god tid innan ansökan kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) för validering av  akademiska meriter. Handläggningstiden för UHR är mellan två och fem månader

Innehåll

 • Akuta tillstånd vid hjärtsjukdom
 • Personcentrerad vård
 • Sekundärpreventiv vård
 • EKG-tolkning
 • Ekokardiografi
 • Behandling vid akuta hjärttillstånd
 • Assisterande andning
 • Mekanisk Cirkulationsassist
 • Temporär pacemaker
 • Invasive blood pressure (INBP)
 • Centrala infarter
 • Kommunikation
 • Blodgas
Kursansvarig