Meny

Metabolt syndrom

Fristående kurs

7,5 hp Avancerad nivå

Är du sjuksköterska och vill ha fördjupade kunskaper om det metabola syndromet? Då är den här kursen något för dig!

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning
Webbaserad distansutbildning

Utbildningskostnad
16 000 kr (exkl moms)

Kursperiod
2020-08-24 – 2020-11-01

Campusförlagda introduktionsdagar
25-27 augusti 2020

Anmälningsperiod
2020-02-15 – 2020-07-31

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö kombinerat med seminarier via digitala medier. Fältstudier om cirka två dagar genomförs på olika enheter där vård av patienter med riskfaktorer för metabolt syndrom bedrivs. Sökande till uppdragsutbildning ansvarar tillsammans med den egna arbetsgivaren för att ordna VFU-placering. Detta bör ske i samråd med kursansvarig lärare. Introduktionsdagar sker på Sophiahemmet Högskola.

Behörighet

 • Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap eller motsvarande
 • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Innehåll

 • metabolt syndrom
 • diagnostik och behandling
 • hypertoni
 • riskfaktorer för metabolt syndrom
 • hälsa, livskvalitet och välbefinnande
 • primärprevention
 • famakokinetik, farmakodynamik
 • personcentrerad vård
 • etik
 • informationskompetens
Kursledare
Denna sida använder cookies. Läs mer om hur vi hanterar cookies på webbplatsen.