Meny

Metabolt syndrom

Fristående kurs

7,5 hp Avancerad nivå

Är du sjuksköterska och vill ha fördjupade kunskaper om det metabola syndromet? Då är den här kursen något för dig!

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning
Webbaserad distansutbildning

Utbildningskostnad
15 600 kr (exkl moms)

Kursperiod
2019-08-19 – 2019-10-25

Campusförlagda introduktionsdagar
26-28 augusti 2019

Sista anmälningsdag
2019-08-05

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö kombinerat med seminarier via digitala medier. Fältstudier om cirka två dagar genomförs på olika enheter där vård av patienter med riskfaktorer för metabolt syndrom bedrivs. Sökande till uppdragsutbildning ansvarar tillsammans med den egna arbetsgivaren för att ordna VFU-placering. Detta bör ske i samråd med kursansvarig lärare. Introduktionsdagar sker på Sophiahemmet Högskola.

Behörighet

 • Grundläggande behörighet för högskolestudier
 • Svensk legitimation som sjuksköterska
 • Sjuksköterskeexamen om 180 hp (120 p) inklusive självständigt arbete, 15 hp, eller kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap/ medicinsk vetenskap/vårdpedagogik

Innehåll

 • metabolt syndrom
 • diagnostik och behandling
 • hypertoni
 • riskfaktorer för metabolt syndrom
 • hälsa, livskvalitet och välbefinnande
 • primärprevention
 • famakokinetik, farmakodynamik
 • personcentrerad vård
 • etik
 • informationskompetens
Kursledare
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen