Meny

Stepping stone: Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

Fristående kurs

- Avancerad nivå

Syftet med kursen är att öka kunskapen om peer learning och hur denna pedagogiska metod kan användas i VIL, samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård. Följande kurstillfälle planeras till höstterminen 2020. För mer information, kontakta kursledare.

Fakta om kursen

Ges som
Campusutbildning

Kurstillfälle 1

Datum och tid meddelas senare
Sophiasalen, Hus R

Kurstillfälle 2

Datum och tid meddelas senare
Oscarsalen, Hus C

Sista anmälningsdag
Meddelas senare
Max 30 deltagare
Intagning enligt anmälningsordning

Omfattning

Godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kurs Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 högskolepoäng (hp). För mer information se https://medarbetare.ki.se/stepping-stone-kurser. För att kunna ansöka om tillgodoräknande måste du först söka HPK-kursen via www.antagning.se. För mer information, se Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 7,5 hp.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som har handledningsuppdrag på högskolenivå i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen. Samtliga professioner är välkomna!

Förkunskaper

För att delta i denna Stepping stones krävs godkänd Stepping stone: Introduktion till handledning och lärande eller motsvarande.

Arbetsformer

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Kursledare
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen