Meny

Stepping stone: Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

Fristående kurs

1,5 hp Avancerad nivå

Syftet med kursen är att öka kunskapen om peer learning och hur denna pedagogiska metod kan användas i VIL, samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Fakta om kursen

Ges som
Campusutbildning

Kurstillfälle 1
Fredag den 7 december
kl. 13.00-16.00
Sophiasalen, Hus R

Kurstillfälle 2
Fredag den 8 februari
kl. 13.00-16.00
Oscarsalen, Hus C

Sista anmälningsdag
2018-11-18
Max 30 deltagare
Intagning enligt anmälningsordning

Omfattning

Godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar CKU:s kurs Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 högskolepoäng (hp), se via CKU:s hemsida

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som har handledningsuppdrag på högskolenivå ii verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverad i handledningsprocessen. Samtliga professioner är välkomna!

Förkunskaper

För att delta i denna Stepping stones krävs godkänd Stepping stone: Introduktion till handledning och lärande eller motsvarande.

Arbetsformer

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Kursledare
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen