Meny

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning vård vid kognitiv sjukdom

60 hp Avancerad nivå Halvfart

Utbildningsplan

Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning vård vid kognitiv sjukdom, 60 högskolepoäng. Avancerad nivå

Programme syllabus

Postgraduate Programme in Specialist Nursing – Cognitive impairment care, 60 higher education credits. Second cycle

Programkod

VAKS1

Fastställd 2019-02-22 gäller fr o m HT 2019

Pdf

UASPE inr DEME

Fastställd 2018-09-07, gäller fr o m HT 2018

Pdf

Fastställd 2017-06-13, gäller fr o m HT 2017

Pdf

Fastställd 2016-09-06, gäller fr o m HT 2016

Pdf

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen