English
Meny

Metabolt syndrom

Fristående kurs

7,5 hp Avancerad nivå

Är du sjuksköterska och vill ha fördjupade kunskaper om det metabola syndromet? Då är den här kursen något för dig!

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning
Webbaserad distansutbildning

Utbildningskostnad
17 500 kr (exkl moms)

Kursperiod
2023-08-21 – 2023-10-29

Introduktionsdagar
Alla dagar genomförs digitalt

Anmälningsperiod
2023-02-15 – 2023-06-30

Vid fullbokad kurs tillämpas reservlista.

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning och ges på halvfart i högskolans virtuella utbildningsmiljö kombinerat med seminarier via digitala medier. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och webbaserade kunskapstest samt aktivt deltagande i nätbaserade aktiviteter. Introduktionsdagar sker digitalt via zoom.

Behörighet

 • Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap eller motsvarande
 • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Innehåll

 • metabolt syndrom
 • diagnostik och behandling
 • riskfaktorer för metabolt syndrom
 • hälsa, livskvalitet och välbefinnande
 • primärprevention
 • personcentrerad vård
 • etik
 • digital vård
 • informationskompetens
Kursledare