English
Meny

Metabolt syndrom

Fristående kurs

7,5 hp Avancerad nivå

Är du sjuksköterska och vill ha fördjupade kunskaper om det metabola syndromet? Då är den här kursen något för dig!

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning
Webbaserad distansutbildning

Utbildningskostnad
17 000 kr (exkl moms)

Kursperiod
2022-08-22 – 2022-10-30

Introduktionsdagar
Tre dagar genomförs digitalt

Anmälningsperiod
2022-03-01 – 2022-06-30

Vid fullbokad kurs tillämpas reservlista.

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö kombinerat med seminarier via digitala medier. Fältstudier om cirka två dagar genomförs på olika enheter där vård av patienter med riskfaktorer för metabolt syndrom bedrivs. Sökande till uppdragsutbildning ansvarar tillsammans med den egna arbetsgivaren för att ordna VFU-placering. Detta bör ske i samråd med kursansvarig lärare. Introduktionsdagar sker på Sophiahemmet Högskola.

Behörighet

 • Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap eller motsvarande
 • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Innehåll

 • metabolt syndrom
 • diagnostik och behandling
 • hypertoni
 • riskfaktorer för metabolt syndrom
 • hälsa, livskvalitet och välbefinnande
 • primärprevention
 • famakokinetik, farmakodynamik
 • personcentrerad vård
 • etik
 • informationskompetens
Kursledare