Meny

Ischemisk hjärtsjukdom

Fristående kurs

7,5 hp Avancerad nivå Halvfart

Är du sjuksköterska och vill ha fördjupade kunskaper om ischemiskt hjärtsjukdom? Då är den här kursen något för dig!

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning
Webbaserad distansutbildning

Utbildningskostnad
15 600 kr (exkl moms)

Kursperiod
2019-10-28 – 2020-01-17

Sista anmälningsdag
2019-09-28

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö kombinerat med fysiska träffar på campus. Fältstudier om cirka fyra dagar genomförs på olika enheter där vård av patienter med ischemisk hjärtsjukdom bedrivs. Notera att sökande till uppdragsutbildning ansvarar tillsammans med den egna arbetsgivaren för att ordna praktikplats. Detta bör ske i samråd med kursansvarig lärare. Introduktions- och examinationsdagar sker på Sophiahemmet Högskola.

Behörighet

Allmänt

  • Grundläggande behörighet för högskolestudier
  • Sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng (hp) inklusive självständigt arbete, 15 hp eller kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap/vård-vetenskap/medicinsk vetenskap/vårdpedagogik
  • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Särskild behörighet

Förutom de allmänna kraven för särskild behörighet på avancerad nivå, även minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska.

Innehåll

– Ischemisk hjärtsjukdom
– Diagnostik och behandling
– Smärta och smärtbehandling
– EKG – tolkning
– Säker vård (patientsäkerhet)
– Sekundärprevention
– Krisreaktioner
– Farmakokinetik, farmakodynamik
– Personcentrerad vård
– Existentiell hälsa

Kursledare
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen