English
Meny

Ischemisk hjärtsjukdom

Fristående kurs

7,5 hp Avancerad nivå Halvfart

Är du sjuksköterska och vill ha fördjupade kunskaper om ischemisk hjärtsjukdom? Då är den här kursen något för dig!

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning
Webbaserad distansutbildning

Utbildningskostnad
17 500 kr (exkl moms)

Kursperiod
2023-10-30 – 2024-01-21

Introduktionsdagar
Två dagar

Anmälningsperiod
2023-05-01 – 2023-09-30

Vid fullbokad kurs tillämpas reservlista.

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö. Fältstudier om cirka fyra dagar genomförs på olika enheter där vård av patienter med ischemisk hjärtsjukdom bedrivs. Notera att sökande till uppdragsutbildning ansvarar tillsammans med den egna arbetsgivaren för att ordna praktikplats. Detta bör ske i samråd med kursansvarig lärare. Introduktions- och examinationsdagar sker digitalt via Zoom.

Behörighet

Allmänt

  • Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap eller motsvarande
  • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
  • Sökande med utbildning utanför EU, bör i god tid innan ansökan kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) för validering av  akademiska meriter. Handläggningstiden för UHR är mellan två och fem månader

Särskild behörighet

Förutom de allmänna kraven för särskild behörighet på avancerad nivå, även minst 12 månaders yrkeserfarenhet på heltid som sjuksköterska.

Innehåll

– Ischemisk hjärtsjukdom
– Diagnostik och behandling
– Smärta och smärtbehandling
– EKG – tolkning
– Strukturerad bedömning enligt ABCDE-konceptet
– Kommunikationsstrategier
– Säker vård
– Sekundärprevention
– Krisreaktioner
– Personcentrerad vård
– Existentiell hälsa
– Vetenskaplig metod

Kursledare