Meny

Introduktion till svensk hälso- och sjukvård

Fristående kurs

22,5 hp Avancerad nivå Helfart

Är du läkare, sjuksköterska eller barnmorska med yrkeslegitimation från land utanför EU eller EES och vill ha en introduktion till studier och arbete inom svensk hälso- och sjukvård? Då är denna kurs något för dig!

Fakta om kursen

Ges som
Campusbaserad utbildning

Kursperiod
2019-09-02 – 2020-01-10

Beslut om utbildning år 2020 är inte taget än. Mer information kommer.

Sista ansökningsdag
Meddelas när beslut om ny kursstart för 2020 finns.

Tanken med den skräddarsydda intensivutbildningen är att deltagarna ska få en inblick i hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar och förbereda dem inför det medicinska kunskapsprovet som krävs för att få en svensk legitimation för att kunna utöva sitt yrke.

Syftet är att korta tiden för nyanlända att få legitimationen godkänd för att snabbare komma in på arbetsmarknaden och bidra med sin kompetens inom svensk hälso- och sjukvård.

Jag känner tacksamhet för hjälpen att ta mig in i det svenska sjukvårdssystemet så att jag kan arbeta här. Lilla Sophiahemmet Högskola som ger mig den här stora chansen. Tack!

— Lala, anestesiolog från Azerbadjan, och tidigare kursdeltagare.

Utbildningen ger studenterna kunskaper i bland annat svensk lagstiftning och sjukvårdsetik, men även ett sammanhang i form av nya kollegor både bland övriga kursdeltagare men också ute på arbetsplatser i samband med auskultation och praktik som omfattar en betydande del av kursen. Bland annat tar vårdgivare vid Sophiahemmet emot studenter för kliniskt arbete. Intensivutbildningen är tre månader lång och ger 22,5 högskolepoäng. Den har tidigare genomförs med medel från Wallenbergstiftelsen, investeringar från Novare Potential och får från och med 2019 även bidrag från Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Stockholm.

Unik intensivutbildning för nyanlända

Det är svårt för nyanlända läkare, sjuksköterskor och barnmorskor att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, trots att deras kompetens behövs i den svenska sjukvården. Därför har Sophiahemmet Högskola startat en intensivutbildning för att de snabbare ska ta sig in på arbetsmarknaden.

Upplägg

Kursen ger grundläggande kunskaper om hälso- och sjukvårdens styrning, regelverk och organisationskultur, professionsspråk, teamsamverkan, vårdetik, patientsäkerhet, förbättringskunskap, evidensbaserad vård och teoretisk och verksamhetsintegrerad utbildning inom medicinska och kirurgiska sjukdomar med fokus på nationella riktlinjer. I kursen integreras både teoretiska och praktiska moment. Fältstudier sker i form av auskultation i olika vårdmiljöer, bland annat på Sophiahemmet.

Behörighet

  • Läkare, sjuksköterska eller barnmorska med legitimation från länder utanför EU eller EES
  • Kunskaper i svenska

Innehåll

  • Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning
  • Professionsspråk
  • Samtalsmetodik
  • Teamsamverkan
  • Vårdetik
  • Patientsäkerhet
  • Förbättringskunskap och evidensbaserad vård
  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för medicinska- och kirurgiska sjukdomar
Kursledare
Utbildningsadministratör
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen