Meny

Introduktion till svensk hälso- och sjukvård

Fristående kurs

22,5 hp Avancerad nivå Helfart

Är du läkare, sjuksköterska eller barnmorska med yrkeslegitimation från land utanför EU eller EES och vill ha en introduktion till studier och arbete inom svensk hälso- och sjukvård? Då är denna kurs något för dig!

Fakta om kursen

Ges som
Campusbaserad utbildning

Kursperiod
2020-08-31 – 2020-12-18

Sista anmälningsdag

2020-04-30

Tanken med den skräddarsydda intensivutbildningen är att deltagarna ska få en inblick i hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar och förbereda dem inför det medicinska kunskapsprovet som krävs för att få en svensk legitimation för att kunna utöva sitt yrke.

Syftet är att korta tiden för nyanlända att få legitimationen godkänd för att snabbare komma in på arbetsmarknaden och bidra med sin kompetens inom svensk hälso- och sjukvård.

Jag känner tacksamhet för hjälpen att ta mig in i det svenska sjukvårdssystemet så att jag kan arbeta här. Lilla Sophiahemmet Högskola som ger mig den här stora chansen. Tack!

— Lala, anestesiolog från Azerbadjan, och tidigare kursdeltagare.

Utbildningen ger studenterna kunskaper i bland annat svensk lagstiftning och sjukvårdsetik, men även ett sammanhang i form av nya kollegor både bland övriga kursdeltagare men också ute på arbetsplatser i samband med auskultation. Bland annat tar vårdgivare vid Sophiahemmet emot studenter. Intensivutbildningen är fyra månader lång och ger 22,5 högskolepoäng. Den har tidigare genomförs med medel från Wallenbergstiftelsen, investeringar från Novare Potential och får från och med 2019 även bidrag från Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i Stockholm.

Dags för examenshögtid på Sophiahemmet Högskola

Närmare 130 studenter har examinerats och diplomerats vid Sophiahemmet Högskola. Ethar Al Shimaysawee är en av de läkare som gått intensivutbildningen Introduktion i svensk hälso- och sjukvård. Grattis till dig och alla andra studenter!

Introduktionsutbildning i svensk hälso- och sjukvård ger hopp

Att komma som utländsk läkare, sjuksköterska eller barnmorska till Sverige och vilja jobba inom sitt yrke är inte lätt. Vägen är för många lång och komplicerad för att till slut kunna få en svensk legitimation. Men en skräddarsydd introduktionsutbildning i svensk hälso- och sjukvård ger hopp. Utbildningen ges av Sophiahemmet Högskola i samarbete med Novare Potential.

Unik intensivutbildning för nyanlända

Det är svårt för nyanlända läkare, sjuksköterskor och barnmorskor att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden, trots att deras kompetens behövs i den svenska sjukvården. Därför har Sophiahemmet Högskola startat en intensivutbildning för att de snabbare ska ta sig in på arbetsmarknaden.

Upplägg

Kursen ger grundläggande kunskaper om hälso- och sjukvårdens styrning, regelverk och organisationskultur, professionsspråk, teamsamverkan, vårdetik, patientsäkerhet, förbättringskunskap, evidensbaserad vård och teoretisk och verksamhetsintegrerad utbildning inom medicinska och kirurgiska sjukdomar. I kursen integreras både teoretiska och praktiska moment, bland annat vid kliniskt träningscentrum samt genom kommunikation med spelade patienter. Fältstudier sker i form av auskultation i olika vårdmiljöer, bland annat på Sophiahemmet.

Behörighet

 • Läkare, sjuksköterska eller barnmorska med legitimation från länder utanför EU eller EES.
 • Beslut från Socialstyrelsen om godkänd examen från länder utanför EU/EES.
 • Godkänt prov i svenska enligt Socialstyrelsens riktlinjer (svenska som andraspråk 3) eller motsvarande.

Innehåll

 • Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning
 • Författningar och styrdokument
 • Yrkesroll och professionella förhållningssätt
 • Farmakologi och läkemedelsberäkning
 • Praktiska övningar på kliniskt träningscentrum
 • Professionsspråk
 • Samtalsmetodik
 • Teamsamverkan
 • Vårdetik
 • Patientsäkerhet
 • Förbättringskunskap och evidensbaserad vård
 • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för medicinska- och kirurgiska sjukdomar
Kursledare
Utbildningsadministratör