English
Meny

Introduktion till svensk hälso- och sjukvård

Fristående kurs

- - - Grundnivå

Go to English version

Har du en vårdutbildning eller yrkeserfarenhet inom vårdområdet och kommer från Ukraina? Då är denna kurs som ger en introduktion till svensk hälso- och sjukvård något för dig!

Vi välkomnar ansökningar från läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister och andra yrkesroller inom sjukvården. Är du osäker på om din examen motsvarar kriterierna för denna kurs kan du alltid kontakta oss.

Kursen ges i samarbete och medfinansieras av Europeiska unionen och riktar sig till personer som vistas i Sverige enligt massflyktsdirektivet.

Utbildningen ger en inblick i hur det svenska sjukvårdssystemet fungerar. Den innefattar teoretisk utbildning inom bland annat vårdetik, patientsäkerhet och regelverk som kompletteras med språkstudier och praktik inom vården.

För mer information, kontakta: introkurs@shh.se

Fakta om kursen

Ges som
Webbaserad distansutbildning
på engelska – English version

Omfattning
Motsvarar 4 veckor på helfart
Kan delas upp i 8 veckors självstudier

Kursperiod
11 april – 8 juni

Anmälningsperiod
27 februari –  11 april

SV V Medfinansieras av Europeiska unionen POS POS

Utbildning för ukrainsk vårdpersonal

För att ge ukrainska flyktingar med sjukvårdsutbildning möjlighet att lättare komma in in det svenska sjukvårdssystemet startade Sophiahemmet Högskola utbildningen Introduktion till svensk hälso- och sjukvård.

Vanliga frågor och svar

Vem kan anmäla sig till kursen?

Denna kurs är för personer med vårdutbildning eller yrkeserfarenhet inom vårdområdet som kommer från Ukraina och vistas i Sverige enligt massflyktsdirektivet.

Vilka språkkunskaper behöver man?

Kursen ges på engelska. För att klara kursen behöver du behärska engelska väl i tal och skrift och kunna kommunicera obehindrat.

Vilken tid går kursen och när sker lektionerna?

Den teoretiska delen av kursen består av egna studier i lärplattformen Canvas. Denna del kan du göra när det passar dig inom ramen för kursperioden.

Den kliniska praktiken kommer att ha specifika tider vilka bestäms och kommuniceras närmare kursstart.

Var kommer den kliniska praktiken att ske?

Vi har kontakt med de flesta sjukvårdsregioner i landet så med stor sannolikhet kan du göra praktiken på din hemort.

Om du redan har en etablerad kontakt med vårdgivare i din hemregion kan vi också kontakta dem och undersöka möjligheten att ordna praktik där. Då behöver vi kontaktuppgifter till din kontaktperson. Vänligen notera att vi inte kan garantera detta, då det beror på verksamhetens möjligheter att ta emot dig.

Vad kostar kursen?

Kursen är avgiftsfri.

Kan man ansöka om studiestöd (CSN) för den här kursen?

Nej, kursen är inte CSN-berättigad eftersom den inte leder till en examen.

Ger kursen högskolepoäng?

Nej, kursen ger inte högskolepoäng. Den ger deltagarna goda kunskaper i det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

Får man ett diplom när kursen är slut?

Ja, alla kursdeltagare som klarat kursen får ett diplom vid kursavslut.

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning med lärplattformen Canvas som bas.

Den motsvarar cirka två veckors självstudier kompletterat med språkstudier och praktik inom vården.

Kursen kan läsas under en till två månader i den fart som passar deltagaren.

För att kunna genomföra kursen krävs tillgång till internet.

Kursen examineras genom självrättande test och kursintyg erhålls efter godkänd examination.

Behörighet

För tillträde till utbildningen krävs att sökande:

  • Har en vårdutbildning eller yrkeserfarenhet inom vårdområdet
  • Kan behärska engelska språket

Innehåll

  • Svenska språkstudier inom hälsa och sjukvård
  • Patientsäkerhetsarbete
  • Personcentrerat och professionellt förhållningssätt
  • Vårdetik
  • Organisation och lagstiftning
  • Teamarbete och samverkan med andra professioner
Kursledare