English
Meny

Hjärtsvikt

Fristående kurs

7,5 hp Avancerad nivå Halvfart

Är du sjuksköterska och vill ha fördjupade kunskaper om hjärtsjukvård och hjärtsvikt? Då är denna kurs något för dig!

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning
Webbaserad distansutbildning
Obligatoriska campusträffar

Utbildningskostnad
18 000 kr (exkl moms)

Kursperiod
2024-04-02 – 2024-06-10

Anmälningsperiod
2023-12-08 – 2024-03-03

Vid fullbokad kurs tillämpas reservlista.

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, kombinerat med fysiska träffar på campus. Fältstudier om cirka fyra dagar genomförs på olika enheter där vård av patienter med hjärtsvikt bedrivs. Notera att sökande till uppdragsutbildning ansvarar tillsammans med den egna arbetsgivaren för att ordna praktikplats. Detta bör ske i samråd med kursansvarig lärare. Introduktionsdagar sker digitalt via Zoom. 

 Behörighet

 • Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap eller motsvarande
 • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska
 • Sökande med utbildning utanför EU, bör i god tid innan ansökan kontakta Universitets- och högskolerådet (UHR) för validering av  akademiska meriter. Handläggningstiden för UHR är mellan två och fem månader

Innehåll

 • Hjärtsvikt
 • Utredning och behandling
 • Personcentrerad vård
 • Strukturerat omhändertagande
 • Samverkan i team
 • Närstående
 • Palliativ vård
 • Sjuksköterskemottagning
 • Kommunikation
 • Patientundervisning
Kursledare