Meny

EKG- och arytmitolkning

Fristående kurs för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker

7,5 hp Avancerad nivå Kvartsfart

Är du sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker med goda baskunskaper i EKG- och arytmitolkning och som vill fördjupa dem i ett kliniskt sammanhang? Då är denna kurs något för dig!

Kursens övergripande mål är att bidra med utökad och fördjupad förmåga att strukturerat tolka EKG och arytmier och att kunna relatera tolkningarna till specifika patientfall.

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning
Webbaserad distansutbildning

Utbildningskostnad
8 500 kr (exkl moms)

Kursperiod
Kvartsfart cirka 15 veckor

Kursperiod
Kursen erbjuds inte för närvarande

Efter varje kursavsnitt erbjuds självtester för att deltagarna ska kunna se om kunskaperna stämmer överens med uppställda mål. Examination genomförs parallellt med studierna genom examinationsuppgifter i form av kliniska patientfall.

Kursen kräver kunskaper i EKG- och arytmitolkning som motsvarar baskursen i EKG- och arytmitolkning, 4,5 hp.

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning och ges på kvartsfart i högskolans virtuella utbildningsmiljö, vilket gör att studierna är oberoende av tid och rum och kan kombineras med yrkesarbete.
Tillgång till PC med webbläsare Internet Explorer eller Firefox krävs för att kunna genomföra kursen.

Behörighet

 • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker med kandidatexamen.

Innehåll

 • EKG-kurvan hos vuxna
 • Anatomi och elektrodplacering
 • Esofagusregistrering
 • Supraventrikulära och ventrikulära arytmier
 • Atrioventrikulär och intraventrikulär överledning
 • QRS-axel och spänning
 • Hjärthypertrofi och hjärtförstoring
 • Akuta koronara syndrom
 • Påverkan på repolarisationen; ST-sträcka, T-våg, U-våg, QT-intervall
 • Pacemaker
 • Akut perikardit, Brugada-syndrom, epsilonvågor vid arytmogen, högerkammardysplasi, Osbournevågor
 • Kardiell svimning
 • Patientfall med interaktiv EKG- och arytmitolkning
Kursledare
Utbildningsadministratör