English
Meny

Arytmi

Fristående kurs

7,5 hp Avancerad nivå Halvfart

Är du sjuksköterska och vill ha fördjupade kunskaper om hjärtsjukvård och arytmier? Då är denna kurs något för dig!

Fakta om kursen

Ges som
Uppdragsutbildning
Webbaserad distansutbildning
Obligatoriska campusträffar

Utbildningskostnad
17 500 kr (exkl moms)

Kursperiod
2023-01-23 – 2023-04-02

Anmälningsperiod
2022-09-01 – 2022-12-01

Vid fullbokad kurs tillämpas reservlista.

Upplägg

Kursen är en webbaserad distansutbildning och ges i högskolans virtuella utbildningsmiljö, kombinerat med fysiska träffar på campus. Fältstudier om cirka fyra dagar genomförs på olika enheter där vård av patienter med arytmier bedrivs. Notera att sökande till uppdragsutbildning ansvarar tillsammans med den egna arbetsgivaren för att ordna praktikplats. Detta bör ske i samråd med kursansvarig lärare. Introduktionsdagar genomförs vid Sophiahemmet Högskola.

Behörighet

 • Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive självständigt arbete, 15 hp och kandidatexamen i omvårdnadsvetenskap eller motsvarande
 • Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska

Innehåll

 • EKG – arytmitolkning
 • Arytmier
 • Utredning och behandling
 • Hemostas
 • Kommunikation
 • Hemostas
 • Kommunikation
 • Personcentrerad vård
 • Etiska frågeställningar
 • Farmakokinetik, farmakodynamik
 • Evidensbaserad vård
Kursledare