Meny

Frågor och svar

Om Corona

Frågor och svar till studenter om Corona

Hur hanterar högskolan pandemirelaterade beslut och åtgärder?

Högskolan har en samordningsgrupp som består av förvaltningschef (sammankallande), prefekter, studieadministrativ chef, kvalitetssamordnare och studierektor. Gruppen fortsätter träffas samt informera både personal och studenter så länge situationen kräver det.

Samordningsgruppen ansvarar också för att löpande ta fram handläggningsordning för olika angelägna frågor och beslutsunderlag (med konsekvensbedömning) till rektor gällande undervisning, examinationer och handledning.

Hur kommer tentamina att fungera nu?

Eftersom högskolans verksamhet nu återgår till campus, så kommer även tentamina att huvudsakligen ske i sal med normal salsbeläggning och sittordning. Här kan du läsa om de anpassade rutiner vi fortsätter med för en säkrare tentamensmiljö. Övrig information om tentamina finns i Tentamensschemat, som uppdateras kontinuerligt. Läs gärna också mer på sidan Tentamen, var du hittar allmän info om vad som gäller. För våra distansutbildningar gäller samma förfarande som tidigare. Mer info hittar man i sin kurs i Canvas.

Hur kan högskolan garantera säkerheten om tentamen sker på plats?

Även om salsbeläggningen nu återgår till det normala så fortsätter vi givetvis att visa hänsyn genom noggrann handhygien samt genom att undvika onödig rörelse i tentamenssalen. Handsprit har placerats ut och deltagare får ha munskydd om de så önskar. Här kan du läsa mer om vilka anpassningar vi gör för att säkerställa trygg tentamensmiljö. Det viktigaste för allas säkerhet är att alla fortsätter att ta sitt personliga ansvar: Om man känner sig sjuk ska man inte komma till högskolan, utan sjukanmäla sig, och så anmäler man sig till omtentamen istället.

Det är också viktigt att man innan man kommer till tentamen har följt anvisningarna från tentamenssamordnaren:

  • Gör testtentamen så du vet att datorn fungerar och nödvändig programvara är uppdaterad! Gör du detta i god tid innan tentamen och problem uppstår så ringer du IT, som då kan bistå per telefon. Då hjälper du oss minimera fysisk interaktion på plats.
  • Behöver du lånedator: boka den i förväg enligt rutin, så vi kan förbereda den åt dig på ett säkert sätt.
  • Var på plats i god tid och sköt ev. toalettbesök innan du kommer in i salen.
  • Innan du går in i salen: tvätta händerna noggrant och använd handsprit vid behov.
  • Följ anvisningar gällande kö in till salen.
  • Se till att du har med dig det du behöver och gå till anvisad plats direkt och stanna där.
  • När du ska lämna tentamen, undvik att bilda kö  – visa hänsyn och invänta din tur.

Kan tentamensformat komma att ändras med kort varsel?

Högskolans utgångspunkt är alltid att i så god tid som möjligt planera tentamina så att de uppfyller våra högt ställda kvalitetskrav och examensmål, men samtidigt måste vi ta hänsyn till rådande omständigheter och myndigheternas riktlinjer. Vår utgångspunkt är att planera i så god tid det går för olika tentamenstillfällen utifrån ett kvalitetsperspektiv, examensmål och rådande omständigheter. I undantagsfall kan högskolan därför behöva ändra tentamensformat med kort varsel, vilket vi förstås beklagar. Vi uppdaterar tentamensschemat kontinuerligt och ber alla studenter att noga följa uppdateringarna där. Sophiahemmet som helhet och högskolans samordningsgrupp följer samhällsutvecklingen noga och samverkar både med ansvariga myndigheter och andra lärosäten.

Ordnas det fler tillfällen för NKSE-examinationen ifall man är sjuk då den ska ske?

NKSE är en nationell examination som ordnas via en central samordning på flera högskolor samtidigt. Här kan du läsa mer om NKSE. Sophiahemmet Högskola kan inte justera tid eller format för detta utan måste hålla sig till de allmänna riktlinjerna som gäller. Eventuella omtentamenstillfällen regleras av NKSE och informeras separat.

Jag misstänker att någon som är sjuk sitter och skriver tentamen i samma bänkrad som jag. Varför avvisas inte den personen från tentamenstillfället?

För att de säkerhetsåtgärder som högskolan vidtagit ska ha effekt krävs ett stort ansvarstagande av var och en som infinner sig vid tentamenstillfället. Ingen som känner sig sjuk eller har några som helst symptom ska komma till högskolan – vare sig det gäller tentamen eller något annat sammanhang. Däremot så utgår vi ifrån att om någon hostar så är det av annan anledning än att det relaterar till sjukdom av något slag. Högskolan har heller inga möjligheter att kontrollera någons faktiska hälsotillstånd utan vi måste lita på att vuxna människor inte medvetet utsätter andra för fara – precis som vid all verksamhet som kräver samröre människor emellan i samhället i övrigt.

Var hittar jag aktuell information från högskolan och vart ska jag vända mig med frågor som inte besvaras där?

På högskolans studentwebb ”Mina sidor” på shh.se publiceras löpande uppdateringar och svar på dina frågor. Hittar du inte svar där, finns e-tjänsten för vanliga studentärenden som du når via länken Studieadministration. Har du VFU-frågor ska du kontakta oss via e-tjänsten Ansökan studentärende. Dessutom finns självklart alla lärare och andra medarbetare till hands för att hjälpa till. Använd de vanliga kanaler du använder annars för att komma i kontakt med dina lärare.

Vad händer med mitt studiestöd om jag blir sjuk?

Om du blir sjuk och inte kan studera ska du anmäla det precis som vanligt. Då kan du få behålla dina studiemedel och få lägre krav på studieresultat. Det är viktigt att du gör din anmälan redan första sjukdagen. Vill du läsa mer, finns utförlig information här.

Senaste uppdatering 18 augusti 2021.

Vi har samlat specifika frågor och svar om VFU här.