Meny

Välkommen till Sjuksköterskeprogrammet!

Här har vi samlat information för dig som är antagen till Sjuksköterskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola VT21. Nya studenter på övriga program får sin information per e-post.

Varmt välkommen till Sophiahemmet Högskola.
Vi är glada att du har valt att studera hos oss!

Terminsstart för sjuksköterskeprogrammet är den 25 januari 2021. Programintroduktion med obligatoriskt upprop och kursintroduktion till första kursen Omvårdnadsvetenskap Baskurs sker på Sophiahemmet Högskola vid fyra olika tillfällen på grund av restriktioner gällande gruppstorlek. Medtag giltig legitimation (såsom pass, körkort m.m).

Vänligen notera att övriga studieprograms uppstartsinformation skickas individuellt till den e-post du angett på antagning.se. Saknar du information: kolla att du angett rätt e-postadress! Du kan också alltid mejla oss på nystudent@shh.se.

Högskolan har genomfört åtgärder för att säkerställa en trygg studiestart, men tillhör du en riskgrupp eller känner oro är du välkommen att höra av dig till nystudent@shh.se. Känner du dig förkyld eller har luftvägssymtom ska du inte delta på plats utan kontakta oss istället. Notera att på grund av pandemiläget sker undervisningen huvudsakligen på distans efter uppstarten. Du kan läsa mer om högskolans Coronaåtgärder här.

För Sjuksköterskeprogrammet gäller följande:

Program- och kursintroduktion med obl. upprop, tillfälle 1 (V21SK:1-4) sker 25 januari klockan 09.00-12.45 på Sophiahemmet Högskola, Erforssalen, Hus R.

Program- och kursintroduktion med obl. upprop, tillfälle 2 (V21SK:5-8) sker 25 januari klockan 13.30-17.15 på Sophiahemmet Högskola, Erforssalen, Hus R.

Program- och kursintroduktion med obl. upprop, tillfälle 3 (V21SK:9-12) sker 26 januari klockan 09.00-12.45 på Sophiahemmet Högskola, Erforssalen, Hus R.

Program- och kursintroduktion med obl. upprop, tillfälle 4 (V21SK:13-15) sker 26 januari klockan 13.30-17.15 på Sophiahemmet Högskola, Erforssalen, Hus R.

Den grupp du anmäler dig till för upptakt avgör vilket program- och kursintroduktionstillfälle du ska gå på. Tveka inte att höra av dig till nystudent@shh.se vid eventuella frågor!

Vi ber alla om förståelse för att café- och restaurangtjänster just nu tillhandahålls i begränsad omfattning på högskolans område på grund av smittrisken. Således är det bra att ha egen matsäck med under första dagarna. Alternativt kan man hämta mat på någon av de många restauranger som finns utanför högskolans område.

Om du tidigare har läst en kurs som motsvarar en kurs på Sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet högskola har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande. I mån av plats flyttar vi upp studenter som beviljats tillgodoräknande till högre termin så snart som möjligt. Vid platsbrist tillämpas turordning enligt ”först till kvarn”.

Du som har skäl som gör att du har rätt att skjuta fram din studiestart kan ansöka om anstånd till en senare programstart. Observera att ansökan ska ha inkommit i så god tid som möjligt före utbildningsstarten, dock senast vid programstart/kursstart och innan kursregistreringen är gjord i Ladok.

Välkommen på Upptakt!

För att välkomna dig på bästa sätt börjar studierna med en Upptakt under vecka 3. Upptakten sker i smågrupper och där får du träffa Studentkåren och chans att bekanta dig med högskolan och dina blivande kurskamrater. Under detta tillfälle kommer passerkort och bibliotekskort att delas ut.

Anmäl dig till Upptakten här

Återbud för din studieplats lämnas på antagning.se

Sophiahemmet Högskola

Sophiahemmet Högskola är en av de äldsta sjuksköterskehögskolorna i landet. Idag utbildas cirka 600 studenter på sjuksköterskeprogrammet. Härutöver har högskolan flera specialistutbildningar och fristående kurser. Utbildningen, som utgår från huvudområdet omvårdnadsvetenskap, har en humanistisk värdegrund och ses ur ett personcentrerat perspektiv i nära relation till medicinsk vetenskap.

Lärosätet är beläget inom Sophiahemmets område på Valhallavägen i vackra Kungliga nationalstadsparken.

Digitala hjälpmedel

Vid undervisningen på Sophiahemmet Högskola används många digitala hjälpmedel, speciellt i de delar av undervisningen som inte sker på plats. När du har registrerat dig som student hos oss får du tillgång till det digitala mötesverktyget Zoom, lärplattformen Canvas samt schemaprogrammet Time Edit där du kan se ditt schema. Dina studieresultat kan du följa i det högskolegemensamma studieregistersystemet Ladok. Som student får du också tillgång till Microsofts O365-produktpaket som du kan använda dig av under hela din studietid.

Studentcentrerat lärande

Sjuksköterskeprogrammet består av totalt 180 högskolepoäng och bedrivs på heltid under tre år.

Vid Sophiahemmet Högskola utgår utbildningen från ett studentcentrerat lärande för att stimulera studenters motivation, självreflektion och engagemang i lärandet. Vi utgår från ett målorienterat lärande med olika pedagogiska arbetsformer där campusbaserade föreläsningar och seminarier blandas med virtuella medier och verksamhetsintegrerat lärande.

Sophiahemmet Högskolas Studentkår (SHHS)

Studentkåren arbetar för att förbättra kvaliteten på utbildningarna genom att göra alla studenters röster hörda. Det sker bland annat genom att vara representerade och utöva studentinflytande i högskolans olika utskott, råd och kommittéer. Mer information finns på Studentkårens sida.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen utgör en stor och viktig del av sjuksköterskeprogrammet. Här får du möjlighet att utveckla din yrkesroll och ditt professionella förhållningssätt genom att teoretiska kunskaper integreras med kliniska färdigheter.

Under den verksamhetsförlagda utbildningen anpassas tider och schema utifrån verksamhetens arbetstider vilket innebär att obekväm studietid på kvällar, helger och nätter förekommer. Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till sjukhus och öppenvårdsmottagningar samt kommunal hälso- och sjukvård inom Stockholms län.

Behöver du stöd i studierna?

Sophiahemmet Högskola har en egen studievägledare som finns tillgänglig både för de som är intresserade av lärosätet, blivande studenter eller de som redan studerar på högskolan.

Du som har en varaktig funktionsvariation kan ansöka om pedagogiskt stöd i studierna via Nais. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om stöd och om vanliga stödåtgärder.

Har du frågor, kontakta studievägledare och samordnare för pedagogiskt stöd Anna Cederin. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på denna sida.

Här hittar du mer information inför dina kommande studier

Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor! Du når oss på nystudent@shh.se.

Studierektor
Programansvarig
Studievägledare