Meny

Antagning och ansökan

Antagning till våra reguljära program på både grund och avancerad nivå sker via www.antagning.se både vår och höst. Universitets- och högskolerådet ansvarar för antagning och studieinformation.

Ansökan

Du ansöker till våra program via webbanmälan på www.antagning.se. På webbplatsen hittar du bland annat information om:

  • hur du gör en webbanmälan
  • vilka dokument du kan behöva ladda upp i samband med anmälan
  • viktiga datum i antagningsprocessen (t.ex. sista kompletteringsdag och antagningsbesked)

Webbanmälan för sjuksköterskeprogrammet går att göra mellan 16/3-15/4 för ansökan till höstterminen och mellan 16/9-15/10 för ansökan till vårterminen. Sophiahemmet Högskola tillämpar inte sen anmälan.

Ansökan till program på avancerad nivå (till specialistsjuksköterska) görs i antagningsomgången Vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY) som är en tidigare antagning, där webbanmälan görs mellan 17/2-16/3 för ansökan till höstterminen.

För information om sen anmälan till kurser och program på avancerad nivå, se längre ner på denna sida.

Antagning till programmet

Antagningsbesked publiceras på Mina sidor, som du loggar in på via www.antagning.se. I första antagningsbeskedet från Universitets- och högskolerådet (urval 1) får du besked om du har blivit antagen, reservplacerad eller struken från sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola. Kom ihåg att svara på antagningsbeskedet senast sista svarsdag för att behålla din plats eller reservplats i sjuksköterskeprogrammet. Efter urval 2 får du det slutgiltiga svarsbeskedet.

Sophiahemmet Högskolas utbildningar är populära. År 2019 sökte 24% fler studenter till oss jämfört med tidigare år och 22% av dem som sökte till sjuksköterskeprogrammet hade Sophiahemmet som förstahandsval. Här hittar du statistik om antagningen: http://statistik.uhr.se/.

Till dig som är antagen

Du som är antagen till Sophiahemmet Högskola kommer få ett Välkomstbrev mejlad till dig med nyttig information inför din studiestart.

Om du är antagen efter urval 2, men inte tänker ta din studieplats i anspråk lämnar du återbud via Mina sidor på antagningen.se

Student som sökt via antagning.se och som tidigare har studerat på motsvarande utbildning på annan högskola kan efter bedömning beviljas tillgodoräknande för kurs eller del av kurs. Omedelbar uppflyttning till högre termin kan dock som regel inte erbjudas, viket innebär att studenten kan få vänta på kursplats en eller flera terminer.

Till dig som är reservplacerad

Vi tillämpar överintag för att kompensera för tidiga studieavbrott, vilket innebär ett begränsat reservintag. Vid eventuellt återbud tilldelas reservplats utifrån Universitets- och högskolerådets reservlista. Sophiahemmet Högskola kontaktar den som står på tur enligt de kontaktuppgifter som angivits i ansökan. Endast studenter som har antagits ska närvara vid uppropet.

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar på grund- och avancerad nivå sker via lokal antagning, läs mer om kurs och programutbud på Uppdragsutbildningar.

Terminstider

Enligt rektorsbeslut (2019-02-06) är Sophiahemmet Högskolas terminstider för vårterminen inom vecka 4-23 och för höstterminen vecka 34-03. Notera att vissa program kan ha tider som avviker från dessa. Mer information finns på programsidorna.

Terminstider Vårterminen Höstterminen
2019/2020 19 augusti – 19 januari
2020/2021 20 januari – 7 juni 17 augusti – 24 januari
2021/2022 25 januari – 13 juni 23 augusti – 23 januari
2022/2023 24 januari – 12 juni 22 augusti – 20 januari
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen