Meny

Ansökan och antagning

Sjuksköterskeprogrammet

Antagning till sjuksköterskeprogrammet 180 hp sker via www.antagning.se både vår och höst.

Universitets- och högskolerådet ansvarar för antagning och studieinformation.

Ansökan

Du ansöker till våra program via webbanmälan på www.antagning.se. På webbplatsen hittar du bland annat information om:

  • hur du gör en webbanmälan
  • vilka dokument du kan behöva ladda upp i samband med anmälan
  • viktiga datum i antagningsprocessen (t.ex. sista kompletteringsdag och antagningsbesked)

Webbanmälan går att göra från mitten av mars för ansökan till höstterminen och från mitten av september för ansökan till vårterminen. Sista ansökningsdag är mitten oktober för vårterminen mitten av april för höstterminen. Sophiahemmet Högskola tillämpar inte sen anmälan.

Antagning till programmet

Antagningsbesked publiceras på Mina sidor, som du loggar in på via www.antagning.se. I första antagningsbeskedet från Universitets- och högskolerådet (urval 1) får du besked om du har blivit antagen, reservplacerad eller struken från sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola. Kom ihåg att svara på antagningsbeskedet senast sista svarsdag för att behålla din plats eller reservplats i sjuksköterskeprogrammet. Efter urval 2 får du det slutgiltiga svarsbeskedet.

Till dig som är antagen

Sophiahemmets Högskola tillämpar förregistrering. Detta sker under v 3 för vårterminen och v 33 för höstterminen. Eventuellt förhinder att komma till förregistreringen meddelas till högskolans kansli, tfn 08-406 28 66.
Vi ber Dig att redan till förregistreringen ta med legitimation. Fotografering sker i samband med registreringen som beräknas pågå ca 1,5 timme. Vid förregistreringen delas schema och litteraturlistor ut.

Om du är antagen efter urval 2, men inte tänker ta din studieplats i anspråk meddelar du även detta till högskolans kansli.

Student som sökt via antagning.se och antagits till termin 1 på sjuksköterskeprogrammet vid Sophiahemmet Högskola, men som tidigare har studerat på sjuksköterskeprogrammet vid annan högskola kan efter bedömning beviljas tillgodoräknande för kurser på annat sjuksköterskeprogram. Omedelbar uppflyttning till högre termin kan dock som regel inte erbjudas, viket innebär att studenten kan få vänta på kursplats en eller flera terminer.

Till dig som är reservplacerad

Vi tillämpar överintag för att kompensera för tidiga studieavbrott, vilket innebär ett begränsat reservintag. Vid eventuellt återbud tilldelas reservplats utifrån Universitets- och högskolerådets reservlista. Sophiahemmet Högskola kontaktar den som står på tur enligt de kontaktuppgifter som angivits i ansökan. Endast studenter som har antagits ska närvara vid uppropet.

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen