Meny

Styrelsens Högskoleutskott

Styrelsens Högskoleutskott är rådgivande organ och bereder beslutsunderlag till styrelsen för Sophiahemmet, ideell förening i frågor som rör högskolan.

Styrelsens Högskoleutskott ska se till att högskolan fullföljer Sophiahemmet, ideell förenings ändamål att främja god omvårdnad genom att bedriva sjuksköterskeutbildning och annan högskoleutbildning inom vårdområdet och att i samråd med Styrelsens Forskningsutskott bedriva forskning och kvalitets-utveckling. Högskoleutskottet bistår även rektor vid Sophiahemmet Högskola, sjukhuschef vid Sophiahemmet Sjukhus och VD för Sophiahemmet, ideell förening.

Uskottet sammanträder minst fyra gånger per år och ska se till att högskolans organisation är ändamålsenlig och att verksamhetens inriktning är långsiktig, förnyas och anpassas efter det omgivande samhället.

Ordförande
Stefan Jacobson

Professor, Leg. läkare

Ledamot
Ledamöter, Studentrepresentanter
Ebba Lindqvist

Ordförande Sophiahemmet Högskola Studentkår

Elise Bohman

Vice ordförande Sophiahemmet Högskola Studentkår

Adjungerande
Sekreterare
Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen