English
Meny

Jobba hos oss

Sophiahemmet Högskola är en trivsam arbetsplats där undervisning och forskning bedrivs i en modern utbildningsmiljö. Här skapar högskolans medarbetare tillsammans med studenter, forskare och doktorander ett öppet arbetsklimat som vilar på humanistiska värderingar.

Målsättningen är att vara en ledande aktör för utbildning, forskning och samverkan inom hälsa, vård och omsorg. Närheten mellan högskola, forskning och klinisk utbildningsmiljö ger en unik möjlighet att bidra till och utveckla framtidens hälso- och sjukvård.

Kortfakta medarbetare

Lärare 70 st

Forskare 30 st

Doktorander 20 st

Administration 20 st

IT 3 st

Ledning 9 st

Bibliotek 6 st

Lediga tjänster

Årligen bidrar vi med uppåt 400 nyutbildade och vidareutbildade sjuksköterskor. De drygt 100 medarbetare som arbetar här och de cirka 1300 studenter som årligen studerar på högskolan, har höga krav på kvalitet.

Tack vare våra kompetenta medarbetare och motiverade studenter lyckas vi utbilda sjusköterskor och barnmorskor som är väl förberedda för sitt kommande yrkesliv och sin karriär.

Tillsammans vill vi förbättra vården och bidra med den bästa omvårdnaden av patienter och dess närstående.

Högskolan ligger i nära anslutning till Sophiahemmets egna vård- och operationsverksamhet samt de vårdgivare som verkar under Sophiahemmets namn. Här finns även ett forskningslaboratorium med en biobank. Det ökar möjligheterna för de uppåt 30 forskare som arbetar på högskolan. Närheten till den kliniska verksamheter är viktigt för dem, liksom för våra studenter.

Kollektivavtalet ”Enskilda högskolor” är tecknat med IDEA – Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer och Akademikerförbunden, lärarförbunden och lärarnas riksförbunds samverkansråd samt Vision.

130 år av tradition och innovation

Under 130 år har Sophiahemmet ständigt verkat för förbättring, utveckling och innovation. Denna film beskriver Sophiahemmets historia.