Meny

Internationaliseringsrådet

Internationaliseringsrådet utvecklar och kvalitetssäkrar det internationella arbetet vid högskolan.

Internationaliseringsrådet är direkt underställt högskolans ledning och arbetar strategiskt för att integrera ett globalt perspektiv i både utbildning och forskning vid Sophiahemmet Högskola.

Internationella satsningar ska drivas i linje med högskolans strategiska prioriteringar, förankrade med utbildnings- och forskningsanknytning, vilket innebär deltagande i internationella utbyten för studenter och personal. Rådet hanterar ansökningar för samarbeten och finansiering.

Funktioner som finns representerade i rådet är: programkoordinatorer, studierektor, studievägledare, lärarrepresentant och studentrepresentant.

Internationalisering 2019

Ledamöter
Studentrepresentant
Philip Ohlén

Studentrepresentant Sophiahemmet Högskola Studentkår

Denna webbsida använder cookies. Läs mer cookies och webbplatsen